YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 16 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 2 trang 16 VBT Toán 5 tập 1

Tìm x

\(\displaystyle a) \;x + {3 \over 5} = {7 \over 2}\)

\(\displaystyle b)\;x - {1 \over 4} = {1 \over 5}\).

\(\displaystyle c)\;2 - x = {4 \over 7}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) 

\(\eqalign{ & x + {3 \over 5} = {7 \over 2} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,x = {7 \over 2} - {3 \over 5} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,x = {{29} \over {10}} \cr} \)             

b)

\(\eqalign{ & x - {1 \over 4} = {1 \over 5} \cr & \,\,\,\,\,\,\,x = {1 \over 5} + {1 \over 4} \cr & \,\,\,\,\,\,\,\,x = {9 \over {20}} \cr}\)

c)

\(\eqalign{ & 2 - x = {4 \over 7} \cr & 2 - {4 \over 7} = x \cr & \,\,\,\,\,\,\,x = {{10} \over 7} \cr}\)

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 16 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON