YOMEDIA
NONE

Thể tích của một hình


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Thể tích của một hình.

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

a) Ví dụ 1

Trong hình bên, hình lập phương nằm hoàn toàn trong hình hộp chữ nhật. Ta nói: Thể tích hình lập phương bé lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật hay thể tích hình hộp chữ nhật lớn hơn thể tích hình lập phương

b) Ví dụ 2

Hình C gồm 4 hình lập phương như nhau và hình D cũng gồm 4 hình lập phương như thế. Ta nói: Thể tích hình C bằng thể tích hình D.

c) Ví dụ 3

Hình P gồm 6 hình lập phương như nhau. Ta tách hình P thành hai hình M, N: hình M gồm 4 hình lập phương và hình N gồm 2 hình lập phương như thế. Ta nói: Thể tích hình P bằng tổng thể tích các hình M và N.

1.2. Giải bài tập SGK trang 115

Bài 1 SGK trang 115:

 Trong hai hình dưới đây:

Giải bài 1 trang 115 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5

 

 

 

 

Hình hộp chữ nhật A gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình lập phương B gồm mấy hình lập phương nhỏ?

Hình nào có thể tích lớn hơn?

Hướng dẫn giải:

  • Hình hộp chữ nhật A gồm 4 x 2 x 2 = 16 hình lập phương nhỏ.
  • Hình hộp chữ nhật B gồm 3 x 3 x 2 = 18 hình lập phương nhỏ.

Vậy hình B có thể tích lớn hơn.

Bài 2 SGK trang 115:

Hình A gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

Hình B gồm mấy hình lập phương nhỏ ?

So sánh thể tích của hình A và hình B.

Giải bài 2 trang 115 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn giải:

  • Hình A có 5 x 3 x 3 = 45 hình lập phương nhỏ.
  • Hình B có 3 x 3 x 3 - 1 = 26  hình lập phương nhỏ.

Mà 45 > 26.

Vậy thể tích của hình A lớn hơn thể tích của hình B.

Bài 3 SGK trang 115:

Có 6 hình lập phương nhỏ cạnh 1cm. Hãy xếp 6 hình lập phương đó thành một hình hộp chữ nhật. Có bao nhiêu cách xếp hình khác nhau ?

Hướng dẫn giải:

Vì 6 = 1 x 6 = 2 x 3

Do đó ta có hai cách để xếp thành một hình chữ nhật.

Giải bài 3 trang 115 sgk Toán 5 | Để học tốt Toán 5
 
 

Lời kết

Hỏi đáp về Thể tích của một hình

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF