YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 15 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 4 trang 15 VBT Toán 5 tập 1

Viết các số đo (theo mẫu) :

Mẫu: \(\displaystyle 5m\;7dm = 5m + {7 \over {10}}m = 5{7 \over {10}}m\)

a) \(8m \;5dm = .......................\)

b) \(4m \;75cm = ......................\)

c) \(5kg\; 250g = ......................\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(\displaystyle 8m{\rm{ }}\;5dm{\rm{ }} = {\rm{ 8m \,+ \,}}{5 \over 10}m = 8{5 \over 10}m=8\dfrac{1}{2}m.\)

b) \(\displaystyle 4m{\rm{ }}\;75cm{\rm{ }} = \,4m + {{75} \over {100}}m = 4{{75} \over {100}}m \displaystyle = 4{3 \over 4}m.\)

c) \(\displaystyle 5kg{\rm{ }}\;250g{\rm{ }} = 5kg\, + \,{{250} \over {1000}}kg\,\displaystyle = 5 {250 \over 1000}kg = 5{1 \over 4}kg.\)

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 15 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON