YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 14 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 2 trang 14 VBT Toán 5 tập 1

Chuyển hỗn số thành phân số : 

\(\eqalign{ & 4{3 \over 5} = .............. \cr & 12{2 \over 3} = ............. \cr & 6{2 \over 7} = .............. \cr & 5{3 \over {10}} = ............. \cr} \)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\displaystyle4{3 \over 5} = {{4 \times 5 + 3} \over 5} = {{23} \over 5} \\\displaystyle12{2 \over 3} = {{12 \times 3 + 2} \over 3} = {{38} \over 3} \\\displaystyle6{2 \over 7} = {{6 \times 7 + 2} \over 7} = {{44} \over 7} \\\displaystyle5{3 \over {10}} = {{5 \times 10 + 3} \over {10}} = {{53} \over {10}}\)

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 14 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON