YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 16 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 1 trang 16 VBT Toán 5 tập 1

Tính:

\(a)\; \displaystyle {8 \over 5} + {3 \over {10}} = \;.....\)                         

 \(b) \; \displaystyle {2 \over 3} + {3 \over 4} + {1 \over 6} =\; .....\)

\(c)\;\displaystyle {5 \over 6} - {2 \over 9} = \;.....\)                           

 \(d) \;\displaystyle 2{1 \over {10}} - {3 \over 4} - {2 \over 5} =\; .....\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(\displaystyle {8 \over 5} + {3 \over {10}} = {{16} \over {10}} + {3 \over {10}} = {{16 + 3} \over {10}} = {{19} \over {10}}\)

b) \(\displaystyle {2 \over 3} + {3 \over 4} + {1 \over 6} = {{8} \over {12}} + {{9} \over {12}} + {{2} \over {12}} \displaystyle = {{8 + 9 + 2} \over {12}} = {{19} \over {12}}\)

c) \(\displaystyle {5 \over 6} - {2 \over 9} = {{15} \over {18}} - {{4} \over {18}} = {{15 - 4} \over {18}} = {{11} \over {18}}\)

d) \( \displaystyle 2{1 \over {10}} - {3 \over 4} - {2 \over 5} = {{21} \over {10}} - {3 \over 4} - {2 \over 5}\)

\(\displaystyle = {{42} \over {20}} - {{15} \over {20}} - {{8} \over {20}}\) \( \displaystyle = {{42 - 15 - 8} \over {20}} = {{19} \over {20}}\)

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 16 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON