YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 18 VBT Toán 5 tập 1

Giải bài 4 trang 18 VBT Toán 5 tập 1

a) Chuyển \(\displaystyle 4{2 \over 3}\) thành phân số, ta được :

\(\displaystyle A.{8 \over 3}\)                      \(\displaystyle B.\,{{12} \over 3}\)                      \(\displaystyle C.\,{{14} \over 3}\)                     \(\displaystyle D.\,{3 \over {14}}\)

b) \(\displaystyle {2 \over 3}\) của 18m là:

A. 6m                      B. 12m                    C. 18m                    D. 27m

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) \(4 \dfrac{2}{3} =\dfrac{4 \times 3 + 2}{3} =\dfrac{14}{3}\)

Chọn C.

b) \(\displaystyle {2 \over 3}\) của 18m là: \(18 \times \displaystyle {2 \over 3} =12\;(m)\)

Chọn B.

-- Mod Toán lớp 5 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 18 VBT Toán 5 tập 1 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON