ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 7 trang 69 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 7 tr 69 sách GK Toán 9 Tập 2

Cho hai đường tròn cùng tâm O với bán kính khác nhau. Hai đường thẳng đi qua O cắt hai đường tròn đó tại các điểm A, B, C, D, M, N, P, Q

a) Em có nhận xét gì về số đo của các cung AM, CP, BN, DQ?

b) Hãy nêu tên các cung nhỏ bằng nhau

c) Hãy nêu tên hai cung lớn bằng nhau

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

 
 

Vận dụng kiến thức đã học về bài góc ở tâm, ta nhận thấy rằng hai đường tròn này đồng tâm và có hai đường thẳng đi qua tâm cắt đường tròn tại 8 điểm, ta sẽ cùng nhau tìm hiểu số đo góc ở tâm được tạo ra như thế nào ở bài 7 này.

Câu a: Theo tính chất hai đường thẳng cắt nhau tại một điểm tạo ra các cặp góc đối đỉnh bẳng nhau, ta suy ra:

Các cung nhỏ AM, CP, BN, DQ có cùng số đo

Câu b: Các cung nhỏ bằng nhau bao gồm:

Cung AM = cung DQ

Cung BN = cung PC

cung AQ = cung MD

cung BP = cung NC

Câu c: Các cung lớn bằng nhau bao gồm:

cung AQDM = cung DMAQ

BPCN = cung PBNC

cung AMDQ = cung MAQD

cung BNCP = cung NBPC

cung AQD = cung AMD = cung MAQ = cung MDQ

cung BPC = cung BNC = cung NBP = cung NCP

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 69 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hy Vũ

  cho đường tròn (O,R) .Vẽ dây AB=R căn 2.Tính số đo cung nhỏ và cung lớn AB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nhat nheo

  Trên đường tròn tâm O lấy ba điểm A,B,C sao cho góc AOB bằng 130 độ và sđAC bằng 65 độ. Tính số đo của cung nhỏ BC và cung lớn BC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha

  Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 100)

  Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Các điểm C, D, E cùng thuộc một cung AB sao cho số đo cung \(BC=\dfrac{1}{6}\) số đo cung BA, số đo cung \(BD=\dfrac{1}{2}\) số đo cung BA, số đo cung \(BE=\dfrac{2}{3}\) số đo cung BA.

  a) Đọc tên các góc ở tâm số đo không lớn hơn \(180^0\)

  b) Cho biết số đo của mỗi góc ở tâm tìm được ở câu trên

  c) Cho biết tên của các cặp cung có số đo bằng nhau (nhỏ hơn \(180^0\))

  d) So sánh hai cung nhỏ AE và BC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1