AMBIENT

Bài tập 5 trang 69 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 5 tr 69 sách GK Toán 9 Tập 2

Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và B cắt nhau tại M. Biết \(\widehat{AMB}=35^0\)

a) Tính số đo của góc ở tâm tạo bởi hai bán kính OA, OB

b) Tính số đo mỗi cung AB (cung lớn và cung nhỏ)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Bài 5 chúng ta vẽ hình và nhắc lại kiến thức đã học đó là tổng các số đo của tứ giác thì bằng 360 độ rồi suy ra số đo góc còn lại, từ đó suy ra số đo cung lớn và cung nhỏ.

Câu a:

Ta có tứ giác OAMB có các số đo là:

\(\widehat{AOB}+\widehat{OBM}+\widehat{BMA}+\widehat{MAO}=360^o\)

\(\Leftrightarrow \widehat{AOB}+90^o+35^o+90^o=360^o\)

\(\Rightarrow \widehat{AOB}=145^o\)

Câu b: 

Số đo cung nhỏ AB là:

\(\widehat{AOB}=145^o\Rightarrow sd_{AB}=145^o\)

Số đo cung lớn AB là:

\(360^o-145^o=215^o\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 69 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Lan Ha

  Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 100)

  Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Các điểm C, D, E cùng thuộc một cung AB sao cho số đo cung \(BC=\dfrac{1}{6}\) số đo cung BA, số đo cung \(BD=\dfrac{1}{2}\) số đo cung BA, số đo cung \(BE=\dfrac{2}{3}\) số đo cung BA.

  a) Đọc tên các góc ở tâm số đo không lớn hơn \(180^0\)

  b) Cho biết số đo của mỗi góc ở tâm tìm được ở câu trên

  c) Cho biết tên của các cặp cung có số đo bằng nhau (nhỏ hơn \(180^0\))

  d) So sánh hai cung nhỏ AE và BC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

AMBIENT
?>