YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 99 SBT Toán 9 Tập 2

Bài tập 2 tr 99 sách BT Toán lớp 9 Tập 2

Một đồng hồ chạy chậm \(25\) phút. Hỏi để chỉnh lại đúng giờ thì phải quay kim phút một góc ở tâm là bao nhiêu độ\(?\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Ta sử dụng kiến thức: Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là góc ở tâm.

Lời giải chi tiết

Một vòng quay của kim phút là 60 phút tương ứng với 360°. Như vậy mỗi phút tương ứng với \(360^0:60=6^0.\) Đồng hồ chạy chậm 25 phút thì phải quay kim phút một góc ở tâm là \(6^0.25 = 150^0.\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 99 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF