ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 69 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 6 tr 69 sách GK Toán 9 Tập 2

Cho tam giác đều ABC. Gọi O là tâm của đường tròn đi qua ba đỉnh A, B, C

a) Tính số đo các góc ở tâm tạo bởi hai trong ba bán kính OA, OB, OC

b) Tính số đo các cung tạo bởi hai trong ba điểm A, B, C

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

 
 

Vận dụng kiến thức đã học trong bài góc ở tâm và các tính chất của tam giác đều, ta có lời giải chi tiết bài 6 như sau:

Câu a:

Ta có: Tam giác ABC đều nên:

\(\widehat{ABC}=\widehat{CAB}=\widehat{ACB}=60^o\)

\(\widehat{BAO}+\widehat{OAC}=\widehat{ACO}=\widehat{OCB}=\widehat{OBC}=\widehat{OBA}=30^o\)

Lần lượt thấy rằng:

\(OA=OB=OC=R\)

Ta có các tam giác cân tại O đó là OAB, OAC, OBC.

\(\Rightarrow \widehat{AOB}=\widehat{BOC}=\widehat{AOC}=180^o-30^o.2=120^o\)

Câu b:

\(\widehat{AOB}=\widehat{BOC}=\widehat{AOC}=120^o\)

Suy ra cung ABC = cung BCA = cung CAB \(= 240^o\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 69 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Hy Vũ

  cho đường tròn (O,R) .Vẽ dây AB=R căn 2.Tính số đo cung nhỏ và cung lớn AB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Nhat nheo

  Trên đường tròn tâm O lấy ba điểm A,B,C sao cho góc AOB bằng 130 độ và sđAC bằng 65 độ. Tính số đo của cung nhỏ BC và cung lớn BC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1