YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 99 SBT Toán 9 Tập 2

Bài tập 3 trang 99 SBT Toán 9 Tập 2

Hãy xếp một tờ giấy để cắt thành một hình ngôi sao năm cánh đều nhau. Muốn cắt chỉ bằng một nhát kéo thì phải gấp tờ giấy đó thành một hình có góc ở tâm bằng bao nhiêu độ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Trước hết cần gấp đôi tờ giấy. Sau đó chọn điểm làm tâm rồi chia tờ giấy đã gấp ra 5 phần với 5 góc ở tâm bằng nhau, mỗi góc bằng 180 :5 =36°

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 99 SBT Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Lan Ha

  Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 100)

  Cho đường tròn tâm O đường kính AB. Các điểm C, D, E cùng thuộc một cung AB sao cho số đo cung \(BC=\dfrac{1}{6}\) số đo cung BA, số đo cung \(BD=\dfrac{1}{2}\) số đo cung BA, số đo cung \(BE=\dfrac{2}{3}\) số đo cung BA.

  a) Đọc tên các góc ở tâm số đo không lớn hơn \(180^0\)

  b) Cho biết số đo của mỗi góc ở tâm tìm được ở câu trên

  c) Cho biết tên của các cặp cung có số đo bằng nhau (nhỏ hơn \(180^0\))

  d) So sánh hai cung nhỏ AE và BC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thùy trang

  Bài 1.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 100)

  Cho hình bs.4. Biết \(\widehat{DOA}=120^0\), OA vuông góc với OC, OB vuông góc với OD

  a) Đọc tên các góc ở tâm có số đo nhỏ hơn \(180^0\)

  b) Cho biết số đo của mỗi góc ở tâm tìm được ở câu trên

  c) Cho biết tên của các cặp cung có số đo bằng nhau (nhỏ hơn \(180^0\))

  d) So sánh hai cung nhỏ AB và BC

  \(180^0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON