YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 46 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 7 tr 46 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho hàm số y = f(x) = 3x.

Cho x hai giá trị bất kì x1, x2 sao cho x1 < x2 .

Hãy chứng minh f(x1) < f(x2) rồi rút ra kết luận hàm số đã cho đồng biến trên R.

 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Như các bài tập trước đã giải chi tiết, ta biết rằng hệ số trước x đóng vai trò quan trọng và có tính quyết định đến sự đồng biến hay nghịch biến của hàm số, bài 7 sẽ giúp chúng ta biết được điều đó một cách rõ ràng hơn.

Giả sử:

\(x_1=2\Rightarrow y=6 x_2=3\Rightarrow y=9\)

\(\Rightarrow f(x_1)<f(x_2)\)

Từ:

\(x_1<x_2;3>0\Rightarrow 3x_1<3x_2\)

Vậy hàm số đã cho đồng biến trên R.

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 46 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON