YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 60 SBT Toán 9 Tập 1

Giải bài 1 tr 60 sách BT Toán lớp 9 Tập 1

Trong các bảng sau ghi các giá trị tương ứng của x và y. Bảng nào xác định y là hàm số của x? Vì sao?

a.

x

1

2

4

5

7

8

Y

3

5

9

11

15

17

b.

x

3

4

3

5

8

y

6

8

4

8

16

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Sử dụng: 

Khái niệm về hàm số: Nếu đại lượng \(y\) phụ thuộc vào đại lượng thay đổi \(x\) sao cho với mỗi giá trị của \(x\) ta luôn xác định được chỉ một giá trị tương ứng của \(y\) thì \(y\) được gọi là hàm số của \(x\).

Kí hiệu \(y = f(x)\).

Lời giải chi tiết

a. Xác định \(y\) là hàm số của biến số \(x\) vì với mỗi giá trị của \(x\) ta xác định được một giá trị tương ứng duy nhất của \(y.\)

b. 

Xác định \(y\) không phải là hàm số của biến số \(x\) vì với mỗi giá trị của \(x\) ta xác định được hai giá trị khác nhau của \(y.\)

Ví dụ \(x = 3\) thì \(y = 6\) và \(y = 4\).

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 60 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF