YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 6 trang 45 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 6 tr 45 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho các hàm số \(y = 0,5x\) và \(y = 0,5x + 2\)

a) Tính giá trị y tương ứng với mỗi hàm số theo giá trị đã cho của biến x rồi điền vào bảng sau:

b) Có nhận xét gì về các giá trị tương ứng của hai hàm số đó khi biến x lấy cùng một giá trị?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Với dạng bài tập số 6 này, chúng ta nhắc lại lí thuyết, biết thêm về giá trị cũng như tính đồng biến, nghịch biến của hai dạng đồ thị.

Câu a:

Câu b:

Khi x lấy cùng một giá trị thì giá trị của hàm số y = 0,5x + 2 lớn hơn giá trị của hàm số y = 0,5x là 2 đơn vị

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 45 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON