YOMEDIA

Bài tập 5 trang 45 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 5 tr 45 sách GK Toán 9 Tập 1

a) Vẽ đồ thị hàm số \(y = x\) và \(y = 2x\) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy (h.5).

b) Đường thẳng song song với trục Ox và cắt trục Oy tại điểm có tung độ \(y = 4\) lần lượt cắt các đường thẳng \(y = 2x\), \(y = x\) tại hai điểm A và B.

Tìm tọa độ của các điểm A, B và tính chu vi, diện tích của tam giác OAB theo đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét.

Hình 5 bài 5 trang 45 SGK Toán lớp 9 Tập 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Với bài toán số 5 này, chúng ta sẽ làm quen với cách vẽ và tính độ dài chu vi cũng như diện tích của tam giác có 3 đỉnh đã biết.

Câu a:

Hình 5 bài 5 trang 45 SGK Toán lớp 9 Tập 1

Câu b:

\(A(2; 4), B(4; 4)\)

Ta có:

\(AB = 4 - 2 = 2 (cm)\)

Áp dụng định lý Pytago, ta có:

\(OA=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}(cm)\)

\(OB=\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}(cm)\)

Chu vi tam giác OAB là:

\(P=OA+OB+AB=2+2\sqrt{5}+4\sqrt{2}(cm)\)

Gọi C là điểm biểu diễn số 4 trên trục tung, ta có diện tích tam giác AOB là:

\(S=\frac{1}{2}OC.AB=\frac{1}{2}.4.2=4(cm^2)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 45 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • truc lam
  Bài 3 (Sách bài tập trang 60)

  Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=\dfrac{3}{4}x\). Tính :

  \(f\left(-5\right)\)                                \(f\left(-4\right)\)                          \(f\left(-1\right)\)                                     \(f\left(0\right)\)

  \(f\left(\dfrac{1}{2}\right)\)                               \(f\left(1\right)\)                              \(f\left(4\right)\)                                         \(f\left(2\right)\)

  \(f\left(a\right)\)                                    \(f\left(a+1\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Long lanh

  Bài 2 (Sách bài tập trang 60)

  Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=1,2x\). Tính các giá trị tương ứng của y khi cho x các giá trị sau đây, rồi lập bảng giá trị tương ứng giữa x và y :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần
  Bài 1 (Sách bài tập trang 60)

  Trong các bảng sau ghi các giá trị tương ứng của \(x\) và \(y\). Bảng nào xác định \(y\) là hàm số của \(x\) ? Vì sao ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • ngọc trang

  Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập trang 61)

  Cho hàm số \(y=f\left(x\right)=4-\dfrac{2}{5}x\) với \(x\in\mathbb{R}\)

  Chứng minh rằng hàm số đã cho nghịch biến trên \(\mathbb{R}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA