YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 45 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 5 tr 45 sách GK Toán 9 Tập 1

a) Vẽ đồ thị hàm số \(y = x\) và \(y = 2x\) trên cùng một mặt phẳng tọa độ Oxy (h.5).

b) Đường thẳng song song với trục Ox và cắt trục Oy tại điểm có tung độ \(y = 4\) lần lượt cắt các đường thẳng \(y = 2x\), \(y = x\) tại hai điểm A và B.

Tìm tọa độ của các điểm A, B và tính chu vi, diện tích của tam giác OAB theo đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimét.

Hình 5 bài 5 trang 45 SGK Toán lớp 9 Tập 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Với bài toán số 5 này, chúng ta sẽ làm quen với cách vẽ và tính độ dài chu vi cũng như diện tích của tam giác có 3 đỉnh đã biết.

Câu a:

Hình 5 bài 5 trang 45 SGK Toán lớp 9 Tập 1

Câu b:

\(A(2; 4), B(4; 4)\)

Ta có:

\(AB = 4 - 2 = 2 (cm)\)

Áp dụng định lý Pytago, ta có:

\(OA=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}(cm)\)

\(OB=\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}(cm)\)

Chu vi tam giác OAB là:

\(P=OA+OB+AB=2+2\sqrt{5}+4\sqrt{2}(cm)\)

Gọi C là điểm biểu diễn số 4 trên trục tung, ta có diện tích tam giác AOB là:

\(S=\frac{1}{2}OC.AB=\frac{1}{2}.4.2=4(cm^2)\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 45 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON