YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 60 SBT Toán 9 Tập 1

Bài tập 1 trang 60 SBT Toán 9 Tập 1

Trong các bảng sau ghi các giá trị tương ứng của x và y. Bảng nào xác định y là hàm số của x? Vì sao?

a)

x 1 2 4 5 7 8
y 3 5 9 11 15 17

b)

x 3 4 3 5 8
y 6 8 4 8 16
ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Bảng a) xác định y là hàm số của biến số x vì với mỗi giá trị của x ta xác định được một giá trị tương ứng duy nhất của y.

Bảng b) xác định y không phải là hàm số của biến số x vì với mỗi giá trị của x ta xác định được hai giá trị khác nhau của y.

Vì dụ x = 3 thì y = 6 và y = 4.

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 60 SBT Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON