ADMICRO
UREKA

Bài tập 36 trang 24 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 36 tr 24 sách GK Toán 9 Tập 2

Điểm số trung bình của một vận động viên bắn súng sau 10 lần bắn là 8,69 điểm. Kết quả cụ thể được ghi trong bảng sau, trong đó có hai ô bi mờ không đọc được (đánh dấu *):

Bài giải: Em hãy tìm lại các số trong hai ô đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 36

Với bài 36 này, ta cần đặt các số đó làm ẩn x và y rồi đặt điều kiện cho các ẩn, rồi theo yêu cầu bài toán, ta lập các hệ phương trình, sau cùng ta sẽ kiểm tra lại đáp số.

Gọi số lần bắn được 8 điểm là x, số lần bắn được 6 điểm là y.

Điều kiện \(x > 0, y > 0\)

Ta có hệ phương trình:

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x + y = 18 & & \\ 8x + 6y = 136& & \end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x=14 & & \\ y=4& & \end{matrix}\right.\) (thỏa điều kiện bài toán)

Vậy số thứ nhất là 14, số thứ hai là 4

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 36 trang 24 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF