YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 39 trang 25 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 39 tr 25 sách GK Toán 9 Tập 2

Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 2,17 triệu đồng, kể cả thuế giá trị tăng (VAT) với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8% đối với loại hàng thứ hai. Nếu thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 2,18 triệu đồng. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại hàng?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Giả sử không kể thuế VAT người đó phải trả \(x\) triệu đồng cho loại hàng thứ nhất, \(y\) triệu đồng cho loại hàng thứ hai. (Điều kiện: \(x,\ y > 0\) ) 

*Số tiền thuế phải trả cho loại hàng thứ nhất là:

\(10\)%. \(x =\dfrac{10}{100}.x=\dfrac{1}{10}x\) (triệu đồng)

Tổng số tiền phải trả cho loại hàng thứ nhất (kể cả thuế) là:

\(x+ \dfrac{1}{10}x=\dfrac{11}{10}x\) (triệu đồng)

Số tiền thuế phải trả cho loại hàng thứ hai là:

\(8\)%. \(y =\dfrac{8}{100}.y=\dfrac{2}{25}y\) (triệu đồng)

Tổng số tiền phải trả cho loại hàng thứ hai (kể cả thuế) là:

\(y+\dfrac{2}{25}y=\dfrac{27}{25}y\) (triệu đồng)

Theo đề bài, tổng số tiền phải trả lúc này là \(2,17\) triệu đồng, nên ta có phương trình:

\(\dfrac{11}{10}x\) + \(\dfrac{27}{25}y\) \(= 2,17 \Leftrightarrow 1,1x + 1,08y = 2,17\)  (1)

* Số tiền mua cả hai loại hàng khi chưa có thuế là: \(x+y\) (triệu đồng)

Số tiền thuế phải trả cho cả hai loại hàng với mức thuế \(9\)% là:

\(9\)%. \((x+y)=\dfrac{9}{100}.(x+y)\)

Tổng số tiền phải trả (kể cả thuế), là:

\( (x+y) + \dfrac{9}{100}.(x+y)=\dfrac{109}{100}(x+y)\) 

Theo đề bài, tổng số tiền phải trả lúc này là: \(2,18\) triệu đồng, nên ta có phương trình:

\(\dfrac{109}{100}(x+y)=2,18 \Leftrightarrow x+y=2\) (2)

Từ (1) và (2), ta có hệ phương trình: 

\(\left\{\begin{matrix} 1,1x + 1,08y = 2,17 & & \\ x + y = 2 & & \end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x  = 2-y & & \\ 1,1(2-y)  +1,08y= 2,17 & & \end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 2,2 - 1,1y+1,08y=2,17 & & \\ x=2-y & & \end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 0,02y=2,2-2,17 & & \\ x=2-y & & \end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} 0,02y=0,03 & & \\ x=2-y & & \end{matrix}\right.\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} y=1,5 & & \\ x=2-y\ (3) & & \end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} y=1,5 & & \\ x=2-1,5 & & \end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} y=1,5 & & \\ x=0,5\ & & \end{matrix} (thỏa\ mãn)\right.\)

Vậy số tiền người đó phải trả cho loại thứ nhất là \(0,5\) triệu đồng khi không có thuế, loại thứ hai là \(1,5\) triều đồng khi không có thuế.

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39 trang 25 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Việt Long

  Lan mua 15 hoa hồng ( gồm hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng ) . Hoa hồng đỏ giá 7000 đ (1 bông ) và hoa hồng trắng giá là 5000 đ ( 1 bông ) . Tính số lượng mỗi loại hoa hồng ( biết rằng Lan chi 87000 đ cho việc mua hoa)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  Lúc 7h, 1 ô tô khởi hành từ thành phố A đến thành phố B cách nhau 185 km. Sau đó 1h, 1 xe máy khởi hành theo hướng ngược lại và 2 xe gặp nhau lúc 9h30 phút. Tính vận tốc mỗi xe biết rằng vận tốc ô tô nhanh hơn vận tốc xe máy là 10 km/h

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu phương

  Một hình chữ nhật có đường chéo là 17m , biết chiều dài hơn chiều rộng là 7m. Tìm chiều dài , chiều rộng của hình chữ nhật.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Choco Choco

  Câu 1: a) Cho biết a=2+\(\sqrt{3}\) và b=2-\(\sqrt{3}\) .Tính giá trị biểu thức :P=a+b-ab

  b) Giải hệ phương trình: \(\left\{{}\begin{matrix}3x+y=5\\x-2y=-3\end{matrix}\right.\)

  Câu 2: Cho biểu thức P=\(\left(\dfrac{1}{x-\sqrt{x}}+\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}\right):\dfrac{\sqrt{x}}{x-2\sqrt{x}+1}\) (với x>o,x\(\ne\)

  a) Rút gọn biểu thức P

  b) Tìm các giá trị của x để P>\(\dfrac{1}{2}\)

  Câu 3: Cho phương trình: x2-5x+m=0 (m là tham số)

  a) Giải phương trình khi m=6

  b) Tìm m để phương trình trên có nghiệm x1,x2 thỏa mãn:|x1-x2|=3

  Câu 4: Cho đường tròn tâm O đường kính AB.Vẽ dây cung CD vuông góc với AB tại I (I nằm giữa A và O) .Lấy điểm E trên cung nhỏ BC (E khác B và C) ,AE cắt CD tại F .Chứng minh:

  a) BEFI là tứ giác nội tiếp đường tròn

  b) AE.AF=AC2

  c) Khi E chạy trên cung nhỏ BC thì tâm đường tròn ngoại tiếp \(\Delta\)CEF luôn thuộc một đường thẳng cố định

  Câu 5: Cho hai số dương a,b thỏa mãn : a+b\(\le\) \(2\sqrt{2}\). .Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức : P=\(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chi Yuki

      1, Hai tỉnh A và B cách nhau 260km. Một ô tô dự kiến đi từ A đến B với thời gian đã định. Sau khi đi được 80km  với vận tốc dự kiến, người lái xe tăng vận tốc thêm 10km/h, do đó ô tô đã đến B sớm hơn dự định 54ph. Tính vận tốc dự kiến ban đầu

       2, Một người dự tính đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B cách nhau 36km trong một thời gian nhất định. Sau khi đi được nửa quãng đường, người đó dừng lại nghỉ 18ph. Do đó để đến B đúng hạn, người đó đã tăng vận tốc thêm 2km/h trên quãng đường còn lại. Tính vận tốc ban đầu và thời gian xe lăn bánh trên đường

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Chi Yuki

    1, Để hoàn thành một công việc hai tổ phải làm chung trong 6h. Sau 2h làm chung thì tổ 2 được điều đi làm việc khác, tổ 1 đã hoàn thành công việc còn lại trong 10h. Mỗi tổ làm riêng thì sau bao lâu sẽ làm xong công việc đó

    2, Hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn và chảy trong 2h55ph thì đầy bể. Nếu chảy riêng thì vòi 1 chảy đầy bể nhanh hơn vòi 2 là 2h. Hỏi nếu chảy riêng thì mỗi vòi sẽ chảy trong bao lâu thì đầy bể

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Chi Yuki

       1, Một tàu đánh cá  theo kế hoạch đánh bắt 140 tấn cá trong thời gian nhất định. Thực tế mỗi tuần đã đánh vượt mức 5 tấn nên chẳng những đã hoàn thành kế hoạch sớm 1 tuần mà còn vượt mức kế hoạch 10 tấn. Hỏi thời gian dự định ban đầu

        2, Hai đội công nhân cùng làm một công việc trong 6h40ph thì xong. Nếu mỗi đội làm công việc đó một mình thì thời gian đội 1 làm xong công việc ít hơn so với đội 2 là 3h. Tính thời gian mỗi đội làm một mình để xong công việc đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON