YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 38 trang 24 SGK Toán 9 Tập 2

Giải bài 38 tr 24 sách GK Toán 9 Tập 2

Nếu hai vòi nước cùng chảy vào một bể cạn (không có nước) thì bể sẽ đầy trong 1 giờ 20 phút. Nếu mở vòi thứ nhất trong 10 phút và vòi thứ hai trong 12 phút thì chỉ được  bể nước. Hỏi nếu mở riêng từng vòi thì thời gian để mỗi vòi chảy đầy bể là bao nhiêu ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 38

Với bài 38 này, ta cần đặt các số đó làm ẩn x và y rồi đặt điều kiện cho các ẩn, rồi theo yêu cầu bài toán, ta lập các hệ phương trình, sau cùng ta sẽ kiểm tra lại đáp số.

Giả sử khi chảy một mình thì vòi thứ nhất chảy đầy bể trong x (phút), vòi thứ hai trong y (phút)

Điều kiện \(x > 0, y > 0\)

Ta có 1 giờ 20 phút = 80 phút.

Trong 1 phút vòi thứ nhất chảy được  bể, vòi thứ hai chảy được  bể, cả hai vòi cùng chảy được  bể nên ta có phương trình:

\(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{80}\)

Trong 10 phút vòi thứ nhất chảy được  bể, trong 12 phút vòi thứ hai chảy được  bể. Vì cả hai vòi cùng chảy được  bể. Ta có phương trình:

\(\frac{10}{x}+\frac{12}{y}=\frac{2}{15}\)

Ta có hệ phương trình: 

Giải hệ phương trình trên, ta tìm được \(\left\{\begin{matrix} x=120\\ y=240 \end{matrix}\right.\) (thỏa điều kiện)

Vậy nếu chảy một mình, để đầy bể vòi thứ nhất chảy trong 120 phút, vòi thứ hai 240 phút

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 38 trang 24 SGK Toán 9 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF