YOMEDIA

Bài tập 1 trang 44 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 1 tr 44 sách GK Toán 9 Tập 1

a) Cho hàm số \(y = f(x) = \frac{2}{3} x\)
Tính: \(f(-2); f(-1); f(0); f(\frac{1}{2}); f(1); f(2); f(3)\)
b) Cho hàm số \(y = g(x) = \frac{2}{3} x + 3\)

Tính: \(g(-2); g(-1); g(0); g(\frac{1}{2}); g(1); g(2); g(3)\)

c) Có nhận xét gì về giá trị của hai hàm số đã cho ở trên khi biến x lầy cùng một giá trị ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

Bài 1 nhắc lại khái niệm về hàm số khá đơn giản, các bạn chỉ cần thế giá trị x tại một điểm cụ thể để tìm ra giá trị y cần tìm.

Câu a:

\(f(-2) = \frac{2}{3}.(-2)=\frac{-4}{3}\)

\(f(-1) = \frac{2}{3}.(-1)=\frac{-2}{3}\)

\(f(0) = \frac{2}{3}.(0)=0\)

\(f(\frac{1}{2}) = \frac{2}{3}.\left ( \frac{1}{2} \right )=\frac{1}{3}\)

\(f(1) = \frac{2}{3}.(1)=\frac{2}{3}\)

\(f(2) = \frac{2}{3}.(2)=\frac{4}{3}\)

\(f(3) = \frac{2}{3}.(3)=2\)

Câu b:

\(g(-2) = \frac{2}{3}.(-2)+3=\frac{5}{3}\)

\(g(-1) = \frac{2}{3}.(-1)+3=\frac{7}{3}\)

\(g(0) = \frac{2}{3}.(0)+3=0\)

\(g\left ( \frac{1}{2} \right ) = \frac{2}{3}.\left ( \frac{1}{2} \right )+3=\frac{10}{3}\)

\(g(1) = \frac{2}{3}.(1)+3=\frac{11}{3}\)

\(g(2) = \frac{2}{3}.(2)+3=\frac{13}{3}\)

\(g(3) = \frac{2}{3}.(3)+3=5\)

Câu c:

Khi x lấy cùng một giá trị thì giá trị của g(x) lớn hơn giá trị của f(x) là 3 đơn vị.

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 44 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Đặng Ngọc Trâm

  Cho (P): y = \(\dfrac{1}{4}x^2\); (d): y = mx+1

  a) CMR ∀m thì (d) luôn cắt (P) tại 2 điểm phân biệt A, B.

  b) Tính diện tích △OAB theo m. Tìm m để diện tích △OAB đạt GTNN.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thanh hằng

  b,một đường thẳng song song trục Ox và cách trục Oy tại điểm -2 lần lượt cắt đường thẳng y=-x và y=x tại A và B xác định tọa độ A và B.Tính chu vi và diện tích tam giác OAB

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA