RANDOM

Bài tập 3 trang 45 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 3 tr 45 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho hai hàm số y = 2x và y = -2x.

a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của hai hàm số đã cho.

b) Trong hai hàm số đã cho, hàm số nào đồng biến? Hàm số nào nghịch biến? Vì sao?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Bài 3 cho chúng ta nhận định rõ hơn về hàm số đồng biến hay nghịch biến một cách cụ thể nhất về hệ số đứng trước x.

Câu a:

Đồ thị của hàm số \(y = 2x\) là đường thẳng đi qua \(O(0;0)\) và điểm \(A(1; 2)\)

Đồ thị của hàm số \(y = -2x\) là đường thẳng đi qua \(O(0;0)\) và điểm \(B(1; -2)\)

 

Câu b:

Hàm số \(y = 2x\) đồng biến vì khi x tăng lên thì y tương ứng tăng lên

Hàm số \(y = -2x\) nghịch biến vì khi x tăng lên thì y tương ứng giảm đi

x -1 0 1 2
\(y = 2x\) -2 0 2 4
\(y = -2x\) 2 0 -2 -4

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 45 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Bin Nguyễn

  bài 1 : cho phương trình : \(x^2+4x+m+1=0\)

  tìm m để phương trình có hai nghiệm:

  \(\dfrac{x1}{x2}+\dfrac{x2}{x}=\dfrac{10}{3}\)

  bài 2 : cho phương trình : \(\left(m+1\right)x^2-2\left(m-1\right)x\)

  tìm m để phương trình có hai nghiệm

  \(\dfrac{1}{x1}+\dfrac{1}{x2}=\dfrac{7}{4}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  bài 1 : cho phương trình : \(x^2-2\left(m-1\right)x+m-3=0\)

  a, giải phương trình với m=2 ( không cần lm đâu )
  b, tìm hệ thức liên hệ giữa x1,x2 không phụ thuộc vào m

  bài 2 : cho phương trình:\(2x^2-\left(6m-3\right)x-3m+1\)

  a, giải phương trình với m=1 ( không cần lm)

  b, tìm m để A =\(x1^2+x2^2\) đạt giá trị nhỏ nhất

  bài 3 : cho phương trình : \(2x^2-4mx+2m^2-1=0\)

  tìm m để phuongư trình có 2 nghiệm x1,x2 sao cho\(2x1^2-4mx2+2m^2-1>0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

RANDOM