YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 45 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 3 tr 45 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho hai hàm số y = 2x và y = -2x.

a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của hai hàm số đã cho.

b) Trong hai hàm số đã cho, hàm số nào đồng biến? Hàm số nào nghịch biến? Vì sao?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Bài 3 cho chúng ta nhận định rõ hơn về hàm số đồng biến hay nghịch biến một cách cụ thể nhất về hệ số đứng trước x.

Câu a:

Đồ thị của hàm số \(y = 2x\) là đường thẳng đi qua \(O(0;0)\) và điểm \(A(1; 2)\)

Đồ thị của hàm số \(y = -2x\) là đường thẳng đi qua \(O(0;0)\) và điểm \(B(1; -2)\)

 

Câu b:

Hàm số \(y = 2x\) đồng biến vì khi x tăng lên thì y tương ứng tăng lên

Hàm số \(y = -2x\) nghịch biến vì khi x tăng lên thì y tương ứng giảm đi

x -1 0 1 2
\(y = 2x\) -2 0 2 4
\(y = -2x\) 2 0 -2 -4

 

-- Mod Toán 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 45 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON