YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 45 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 2 tr 45 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho hàm số \(y = - \frac{1}{2}x + 3\)

a) Tính các giá trị tương ứng của y theo các giá trị của x rồi điền vào bảng sau:

b) Hàm số đã cho là hàm số đồng biến hay nghịch biến ? Vì sao ?

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Bài 2 này chúng ta thế các giá trị của x để tìm ra được giá trị của y tương ứng, dựa trên nền của bài 1.

Câu a:

Câu b:

Hàm số trên nghịch biến vì khi x tăng lên thì y giảm.

Nhận xét: Hệ số trước x âm thì hàm số nghịch biến trên R, hệ số trước x dương thì hàm số đồng biến trên R!

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 45 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON