YOMEDIA

Bài tập 2 trang 45 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 2 tr 45 sách GK Toán 9 Tập 1

Cho hàm số \(y = - \frac{1}{2}x + 3\)

a) Tính các giá trị tương ứng của y theo các giá trị của x rồi điền vào bảng sau:

b) Hàm số đã cho là hàm số đồng biến hay nghịch biến ? Vì sao ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Bài 2 này chúng ta thế các giá trị của x để tìm ra được giá trị của y tương ứng, dựa trên nền của bài 1.

Câu a:

Câu b:

Hàm số trên nghịch biến vì khi x tăng lên thì y giảm.

Nhận xét: Hệ số trước x âm thì hàm số nghịch biến trên R, hệ số trước x dương thì hàm số đồng biến trên R!

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 45 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Bin Nguyễn

  bài 1 : cho phương trình : \(x^2+4x+m+1=0\)

  tìm m để phương trình có hai nghiệm:

  \(\dfrac{x1}{x2}+\dfrac{x2}{x}=\dfrac{10}{3}\)

  bài 2 : cho phương trình : \(\left(m+1\right)x^2-2\left(m-1\right)x\)

  tìm m để phương trình có hai nghiệm

  \(\dfrac{1}{x1}+\dfrac{1}{x2}=\dfrac{7}{4}\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ha Ku

  bài 1 : cho phương trình : \(x^2-2\left(m-1\right)x+m-3=0\)

  a, giải phương trình với m=2 ( không cần lm đâu )
  b, tìm hệ thức liên hệ giữa x1,x2 không phụ thuộc vào m

  bài 2 : cho phương trình:\(2x^2-\left(6m-3\right)x-3m+1\)

  a, giải phương trình với m=1 ( không cần lm)

  b, tìm m để A =\(x1^2+x2^2\) đạt giá trị nhỏ nhất

  bài 3 : cho phương trình : \(2x^2-4mx+2m^2-1=0\)

  tìm m để phuongư trình có 2 nghiệm x1,x2 sao cho\(2x1^2-4mx2+2m^2-1>0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Trà Long

  bài 1 :gọi x1,x2 là nghiệm của phương trình : \(3x^2-x-2\)=0

  tính giá trị của biểu thức:P= \(x1^2+x2^2\)

  bài 2 : trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho (P)=\(x^2\) đường thẳng (d):y=2mx+1

  a, tìm m biết d đi qua N(-1;5)

  b, tìm m để d cắt p tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1,x2 thỏa mãn \(x1^2+x2^2-x1x2=7\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • nguyen bao anh

  Làm hộ m câu này: Chứng minh rằng y=f(x) = x mũ 3 luôn đồng biến.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA