Đại số 9 Bài 5: Bảng căn bậc hai

Lý thuyếtBT SGK FAQ

Để tìm căn bậc hai của một số dương, ta có thể dùng bảng tính sẵn các căn bậc hai. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thế nào là bảng căn bậc hai.

Tóm tắt lý thuyết

1. Giới thiệu bảng

Bảng căn bậc hai được chia thành các hàng và các cột. Ta quy ước gọi tên của các hàng (cột) theo số được ghi ở cột đầu tiên (hàng đầu tiên) của mỗi trang. Căn bậc hai của các số được viết bởi không quá ba chữ số từ 1,00 đến 99,9 được ghi sẵn trong bảng ở các cột 0 đến cột 9. Tiếp đó là chín cột hiệu chính được dùng để hiệu chính chữ số cuối của căn bậc hai của các số  được viết bởi bốn số từ 1,000 đến 99,99.

2. Cách dùng bảng

1. Tìm căn bậc hai của số lớn hơn 1 và nhỏ hơn 100

2. Tìm căn bậc hai của số lớn hơn 100

3. Tìm căn bậc hai của số không âm bé hơn 1

Bài tập minh họa

Bài tập áp dụng

Các em theo sự hướng dẫn của thầy cô trên lớp và kiến thức sách giáo khoa để tìm các căn bậc hai sau:

\(5,4; 8,2; 68; 3,019; 0,03\)

Lời kết

Nội dung bài học đã giới thiệu đến các em Bảng căn bậc hai. Để cũng cố bài học, xin mời các em cũng làm bài kiểm tra Trắc nghiệm Đại số 9 Bài 5 với những câu hỏi củng cố bám sát nội dung bài học. Bên cạnh đó các em có thể nêu thắc mắc của mình thông qua phần Hỏi đáp Đại số 9 Bài 5 cộng đồng Toán HỌC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Đại số 9 Bài 5 sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ SGK Toán 9.

-- Mod Toán Học 9 HỌC247

Được đề xuất cho bạn