YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Dựa vào bảng căn bậc hai, tìm x biết rằng \({x^2} = 15\)

  • A. 7,5
  • B. x = 3,87
  • C. \(x \approx 3,87\) hoặc \(x \approx - 3,87\)
  • D. -7,5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43138

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON