YOMEDIA

Bài tập 40 trang 23 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 40 tr 23 sách GK Toán 9 Tập 1

Dùng bảng số để tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau đây rồi dùng máy tính bỏ túi kiểm tra và so sánh kết quả:
\(0,71; 0,03; 0,216; 0,811; 0,0012; 0,000315\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 40

Với dạng bài tập như bài 40, các em bấm máy và cho ra kết quả.

\(\sqrt{0,71}\approx 0,843\)

\(\sqrt{0,03}\approx 0,173\)

\(\sqrt{0,216}\approx 0,465\)

\(\sqrt{0,811}\approx 0,901\)

\(\sqrt{0,0012}\approx 0,034\)

\(\sqrt{0,000315}\approx 0,018\)

Nhận thấy rằng, đối với các số từ 0 đến 1, lấy căn bậc hai ta luôn tìm được kết quả lớn hơn số ban đầu!

So sánh các số như sau:

\(\sqrt{0,000315}<\sqrt{0,0012}<\sqrt{0,03}<\sqrt{0,216}<\sqrt{0,71}<\sqrt{0,811}\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 40 trang 23 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • May May

  Bài 49 (Sách bài tập tập 1 - trang 13)

  Kiểm tra kết quả bài 47 bằng máy tính bỏ túi

  a) \(x^2=15\)

  b) \(x^2=22,8\)

  c) \(x^2=351\)

  d) \(x^2=0,46\)

  Kiểm tra kết quả bài 48 bằng máy tính bỏ túi

  a) \(\sqrt{x}=1,5\)

  b) \(\sqrt{x}=2,15\)

  c) \(\sqrt{x}=0,52\)

  d) \(\sqrt{x}=0,038\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach dang
  Bài 48 (Sách bài tập tập 1 - trang 13)

  Dùng bảng bình phương tìm \(x\) biết :

  a) \(\sqrt{x}=1,5\)

  b) \(\sqrt{x}=2,15\)

  c) \(\sqrt{x}=0,52\)

  d) \(\sqrt{x}=0,038\)

   

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
YOMEDIA