YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khẳng định nào sau đây là đúng

  • A. \(\sqrt 2 \) là số hữu tỉ
  • B. \(\sqrt 2 \) là số nguyên
  • C. \(\sqrt 2 \)  là số vô tỉ
  • D. \(\sqrt 2 \) > 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43142

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON