AMBIENT

Bài tập 42 trang 23 SGK Toán 9 Tập 1

Giải bài 42 tr 23 sách GK Toán 9 Tập 1

Dùng bảng căn bậc hai để tìm giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau:

a) \(x^{2}=3,5\)                                          b) \(x^{2}=132\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 42

Chúng ta giải phương trình theo cách thông thường rồi làm tròn kết quả gần đúng ở bài 42 này!

Câu a:

\(x^{2}=3,5\)

\(\Leftrightarrow x=\pm \sqrt{3,5}\approx \pm 1,871\)

Câu b:

\(x^{2}=132\)

\(\Leftrightarrow x=\pm \sqrt{132}\approx \pm 11,49\)

-- Mod Toán 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 42 trang 23 SGK Toán 9 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • bach dang
  Bài 48 (Sách bài tập tập 1 - trang 13)

  Dùng bảng bình phương tìm \(x\) biết :

  a) \(\sqrt{x}=1,5\)

  b) \(\sqrt{x}=2,15\)

  c) \(\sqrt{x}=0,52\)

  d) \(\sqrt{x}=0,038\)

   

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Anh Trần
  Bài 47 (Sách bài tập tập 1 - trang 13)

  Dùng bảng căn bậc hai tìm \(x\), biết :

  a) \(x^2=15\)

  b) \(x^2=22,8\)

  c) \(x^2=351\)

  d) \(x^2=0,46\)

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

RANDOM