ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 9 Bài 5 Bảng căn bậc hai

Bài tập trắc nghiệm Toán 9 Bài 5 về Bảng căn bậc hai online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Dựa vào bảng căn bậc hai, tìm x biết rằng \({x^2} = 15\)

  • A. 7,5
  • B. x = 3,87
  • C. \(x \approx 3,87\) hoặc \(x \approx - 3,87\)
  • D. -7,5
 • Câu 2:

  Khẳng định nào sau đây là đúng

  • A. \(\sqrt 2 \) là số hữu tỉ
  • B. \(\sqrt 2 \) là số nguyên
  • C. \(\sqrt 2 \)  là số vô tỉ
  • D. \(\sqrt 2 \) > 2
   
   
 • Câu 3:

  Tìm tập hợp các số x thỏa mãn \(\sqrt x  < 3\)

  • A. x > 9
  • B. x < 9
  • C. 0 < x < 9
  • D. x > -9
 • Câu 4:

  Biết \(\sqrt {9,119}  \approx 3,019\). Tính \(\sqrt {911,9} \)

  • A. 0,319
  • B. 30,19
  • C. 301,9
  • D. 31,9
 • Câu 5:

  Biết \(\sqrt {3592}  \approx 59,93\), hãy tính \(\sqrt {35,92} \)

  • A. 0,5993
  • B. 599,3
  • C. 59,93
  • D. 5,993
 

 

 

YOMEDIA
1=>1