ON
YOMEDIA
VIDEO

Tìm GTLN của biểu thức 5 - x^2

Tìm max :

a) \(5-x^2\)

b) \(\dfrac{1}{5+x^2}\)

c) \(\dfrac{3}{x^2-4x+7}\)

d) \(-2x^2+3x+2017\)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) ta có: \(-x^2\le0\) với mọi x

  => \(5-x^2\le5\) với mọi x

  dấu "=" xảy ra khi x= 0

  vậy max = 5 khi x = 0

  b) để \(\dfrac{1}{5+x^2}\) nhận max

  <=> 5+x2 nhận min

  mà x2 \(\ge\) 0 với mọi x

  => 5+x2\(\ge\) 5 với mọi x

  dấu "=" xảy ra khi x = 0

  vậy Min của 5 +x2 =5 khi x =0

  => max của \(\dfrac{1}{5+x^2}\) = \(\dfrac{1}{5}\) khi x =0

  c) để \(\dfrac{3}{x^2-4x+7}\) nhận max

  <=> x2-4x+7 nhận min

  ta có: x2-4x+7 = (x-2)2+3

  mà (x-2)2 \(\ge\) 0 với mọi x

  => (x-2)2+3 \(\ge\) 3 với mọi x

  <=> x2-4x+7 \(\ge\) 3 với mọi x

  dấu "=" xảy ra khi x=2

  => min của x2 -4x+7 = 3 khi x=2

  => max của \(\dfrac{1}{x^2-4x+7}=\dfrac{1}{3}\) khi x=2

  d) Ta có:-2x2+3x+2017

  = \(-2\left(x^2-\dfrac{3}{2}x+\dfrac{9}{16}\right)+2018,125\)

  = \(-2\left(x-\dfrac{3}{4}\right)^2+2018,125\)

  \(-2\left(x-\dfrac{3}{4}\right)^2\le0\) với mọi x

  => \(-2\left(x-\dfrac{3}{4}\right)^2+2018,125\)\(\le\) 2018,125 với mọi x

  => -2x2+3x+2017 \(\le\) 2018,125 với mọi x

  dấu "=" xảy ra khi x =\(\dfrac{3}{4}\)

  => max của -2x2+3x+2017 = 2018,125 khi \(x=\dfrac{3}{4}\)

    bởi Nguyễn Quốc Thái 18/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1