ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài 59 trang 14 sách bài tập toán 8 tập 2

Bài 59 (Sách bài tập - trang 14)

Tìm giá trị lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) của các biểu  thức sau :

a) \(A=x^2-6x+11\)

b) \(B=2x^2+10x-1\)

c) \(C=5x-x^2\)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) \(A=x^2-6x+11\)

  \(\Rightarrow A=x^2-6x+9+2\)

  \(\Rightarrow A=\left(x-3\right)^2+2\)

  Ta có: \(\left(x-3\right)^2\ge0\forall x\)

  \(\Rightarrow\left(x-3\right)^2+2\ge2\forall x\)

  Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\) x = 3

  Vậy \(MIN\) \(A=2\Leftrightarrow x=3\)

  b) \(B=2x^2+10x-1\)

  \(\Rightarrow B=2\left(x^2+5\right)-1\)

  \(\Rightarrow B=2\left(x^2+2\cdot\dfrac{5}{2}\cdot x+\dfrac{25}{4}\right)-\dfrac{25}{2}-1\)

  \(\Rightarrow B=2\left(x^2+2\cdot\dfrac{5}{2}\cdot x+\dfrac{25}{4}\right)-\dfrac{23}{2}\)

  Ta có: \(2\left(x^2+2\cdot\dfrac{5}{2}\cdot x+\dfrac{25}{4}\right)\ge0\forall x\)

  \(\Rightarrow2\left(x^2+2\cdot\dfrac{5}{2}\cdot x+\dfrac{25}{4}\right)-\dfrac{23}{2}\ge-\dfrac{23}{2}\forall x\)

  Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\) x = \(\dfrac{-5}{2}\)

  Vậy \(MIN\) \(B=\dfrac{-23}{2}\Leftrightarrow x=\dfrac{-5}{2}\)

  c) \(C=5x-x^2\)

  \(\Rightarrow C=-\left(x^2-5x\right)\)

  \(\Rightarrow C=-\left(x^2-2\cdot\dfrac{5}{2}\cdot x+\dfrac{25}{4}\right)+\dfrac{25}{4}\)

  \(\Rightarrow C=-\left(x-\dfrac{5}{2}\right)^2+\dfrac{25}{4}\)

  Ta có: \(-\left(x-\dfrac{5}{2}\right)^2\le0\forall x\)

  \(\Rightarrow-\left(x-\dfrac{5}{2}\right)^2+\dfrac{25}{4}\le\dfrac{25}{4}\forall x\)

  Dấu "=" xảy ra \(\Leftrightarrow\) x = \(\dfrac{5}{2}\)

  Vậy \(MAX\) \(C=\dfrac{25}{4}\Leftrightarrow x=\dfrac{5}{2}\)

    bởi Tuấn Lê 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWtoanhoc_lop8

 

YOMEDIA
1=>1