Tìm số dư trong phép chia 3^100 cho 7

bởi minh thuận 26/04/2019

Tìm số dư trong phép chia

a) \(3^{100}\) cho 7

b) 9526 cho 11

Câu trả lời (1)

 • b) 9526=6+2*10+5*10^2+9*10^3

  Ta có \(10\equiv-1\) (mod 11)

  \(10^2\equiv\left(-1\right)^2=1\) (mod 11)

  \(10^3\equiv\left(-1\right)^3=-1\) (m0d 11)

  Do đó \(2\cdot10\equiv2\cdot\left(-1\right)\) (mod 11)

  \(5.10^2\equiv5\cdot1\) (mod 11)

  \(9\cdot10^3\equiv9\cdot\left(-1\right)\) (mod 11)

  9526\(\equiv\) 6-2+5-9=0 (mod 11)

  Vậy 9526 chia hết cho11

  bởi Đức Tiến 26/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan