YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 10 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 8 tr 10 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các phương trình:

a) \(4x - 20 = 0\);                        b) \(2x + x + 12 = 0\);

c) \(x - 5 = 3 - x\);                     d) \(7 - 3x = 9 - x\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

\(4x - 20 = 0 \Leftrightarrow 4x = 20 \Leftrightarrow x = 5\)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 5.

Câu b:

\(2x + x + 12 = 0\)

\(\Leftrightarrow 3x = -12 \Leftrightarrow x = -4\)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x = -4

Câu c:

\(x - 5 = 3 - x \Leftrightarrow x + x = 5 + 3\)

\(\Leftrightarrow 2x = 8 \Leftrightarrow x = 4\)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 4

Câu d:

\(7 - 3x = 9 - x \Leftrightarrow 7 - 9 = 3x - x\)

\(\Leftrightarrow -2 = 2x \Leftrightarrow x = -1\)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -1.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 10 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON