RANDOM
VIDEO

Bài tập 8 trang 10 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 8 tr 10 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các phương trình:

a) \(4x - 20 = 0\);                        b) \(2x + x + 12 = 0\);

c) \(x - 5 = 3 - x\);                     d) \(7 - 3x = 9 - x\).

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

\(4x - 20 = 0 \Leftrightarrow 4x = 20 \Leftrightarrow x = 5\)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 5.

Câu b:

\(2x + x + 12 = 0\)

\(\Leftrightarrow 3x = -12 \Leftrightarrow x = -4\)

Vậy phương trình đã cho có nghiệm duy nhất x = -4

Câu c:

\(x - 5 = 3 - x \Leftrightarrow x + x = 5 + 3\)

\(\Leftrightarrow 2x = 8 \Leftrightarrow x = 4\)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 4

Câu d:

\(7 - 3x = 9 - x \Leftrightarrow 7 - 9 = 3x - x\)

\(\Leftrightarrow -2 = 2x \Leftrightarrow x = -1\)

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = -1.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 10 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)