ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 8 Bài 2 Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải

Bài tập trắc nghiệm Toán 8 Bài 2 về Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (9 câu):

  • A. \({\rm{ax}} + b = 0,\,\,a \ne 0\)
  • B. ax + b =0
  • C. ax2 + b = 0
  • D. ax + by = 0
  • A. (x - 1)2 = 9
  • B. \(\frac{1}{2}{x^2} - 1 = 0\)
  • C. 2x - 1 = 0
  • D. 0, 3x - 4y = 0
   
   
  • A. \(\frac{x}{7} + 3 = 0\)
  • B. (x - 1)(x + 2) = 0
  • C. 15 - 6x = 3x + 5
  • D. x = 3x + 2
  • A. x = 9
  • B. x = -9
  • C. x = 8
  • D. x = -8
  • A. x = 0
  • B. x = 3
  • C. x = 4
  • D. x = -4
 • Câu 6:

  Phương trình 2x - 3= 12 - 3x có bao nhiêu nghiệm?

  • A. 0
  • B. 1
  • C. 2
  • D. vô số nghiệm 
 • Câu 7:

  Cho biết 2x -2 = 0. Tính giá trị của 5x2 - 2 

  • A. -1
  • B. 1
  • C. 3
  • D. 6
 • Câu 8:

  Tính giá trị của \(\left( {5{{\rm{x}}^2} + 1} \right)\left( {2{\rm{x}} - 8} \right)\) biết \(\frac{1}{2}x + 15 = 17\)

  • A. 0
  • B. 10
  • C. 47
  • D. -3
 • Câu 9:

  Tổng các nghiệm của phương trình |3x + 6| -2 =4

  • A. 0
  • B. 10
  • C. 4
  • D. -4
 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)