YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 9 trang 10 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 9 tr 10 sách GK Toán 8 Tập 2

Giải các phương trình sau, viết số gần đúng của mỗi nghiệm ở dạng số thập phân bằng cách làm tròn đến hàng phần trăm:

a) \(3x - 11 = 0\);           b) \(12 + 7x = 0\);               c) \(10 - 4x = 2x - 3\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

 \(3x -11 = 0 \Leftrightarrow 3x = 11 \Leftrightarrow x =\frac{11}{3}\) 

\(\Leftrightarrow x \approx 3, 67\)

Nghiệm gần đúng là x = 3,67.

Câu b:

 \(12 + 7x = 0 \Leftrightarrow 7x = -12 \Leftrightarrow x =\frac{-12}{7}\)

\(\Leftrightarrow x \approx -1,71\)

Nghiệm gần đúng là x = -1,71.

Câu c:

\(10 - 4x = 2x - 3 \Leftrightarrow -4x - 2x = -3 - 10\)                           

\(\Leftrightarrow -6x = -13 \Leftrightarrow x=\frac{13}{6}\Leftrightarrow x \approx 2,17\)

Nghiệm gần đúng là x = 2, 17.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 10 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON