YOMEDIA
NONE

Bài tập 10 trang 6 SBT Toán 8 Tập 2

Giải bài 10 tr 6 sách BT Toán lớp 8 Tập 2

Bằng quy tắc chuyển vế, giải các phương trình sau:

a. \(x - 2,25 = 0,75\)

b. \(19,3 = 12 - x\)

c. \(4,2 = x + 2,1\)

d. \(3,7 - x = 4\)

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

+) Quy tắc chuyển vế

Trong một phương trình ta có thể chuyển một hạng tử từ vế này sang vế kia và đổi dấu hạng tử đó.

Lời giải chi tiết

a. \(x - 2,25 = 0,75\)

\( \Leftrightarrow x = 0,75 + 2,25 \Leftrightarrow x = 3\)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(S=\{3\}.\)

b. \(19,3 = 12 - x\)

\( \Leftrightarrow x = 12 - 19,3 \Leftrightarrow x =  - 7,3\)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(S=\{-7,3\}.\)

c. \(4,2 = x + 2,1\)

\( \Leftrightarrow x = 4,2 - 2,1 \Leftrightarrow x = 2,1\)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(S=\{2,1\}.\)

d. \(3,7 - x = 4\)

\( \Leftrightarrow 3,7 - 4 = x \Leftrightarrow x =  - 0,3\)

Vậy phương trình có tập nghiệm \(S=\{-0,3\}.\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 6 SBT Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON