ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 6 trang 156 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 6 trang 156 SBT Toán 8 Tập 1

a) Vẽ hình và tính số đường chéo của ngũ giác, lục giác

b) Chứng minh rằng hình n-giác có tất cả \(\frac{{n\left( {n - 3} \right)}}{2}\) đường chéo.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

a) Từ mỗi đỉnh của ngũ giác vẽ được 2 đường chéo. Ngũ giác có 5 đỉnh ta kê được 5.2=10 đường chéo, trong đó mỗi đường chéo được tính hai lần. Vậy ngũ giác có tất cả 5 đường chéo.

Từ mỗi đỉnh của lục giác vẽ được 3 đường chéo. Lục giác có 6 đỉnh ta kẻ được 6.3 = 18 đường chéo, trong đó mỗi đường chéo được tính hai lần. Vậy lục giác có tất cả 9 đường chéo.

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

b) Từ mỗi đỉnh của n-giác nối với các đình còn lại ta được n – l đoạn thẳng, trong đó có 2 đoạn thắng là cạnh của hình n-giác (hai đoạn thẳng nối với hai đỉnh kề nhau).

Vậy qua mỗi đỉnh n-giác vẽ được n-3 đường chéo. Hình n-giác có n đỉnh kẻ được n(n- 3) đường chéo, trong đó mỗi đường chéo được tính hai lần. Vậy hình n-giác có tất cả \(\frac{{n\left( {n - 3} \right)}}{2}\) đường chéo.

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 156 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Tường Vy

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên AB,AC lấy lần lượt các điểm D và E sao cho BD = CE. Gọi M,N,I,K theo thứ tự là trung điểm của BE, CD, DE, BC. Chứng minh MINK là hình vuông.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Kim Ngan
  Bài 1.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 157)

  Cho hình vuông ABCD có AB = 3cm

  Trên tia đối của tia BA lấy điểm K sao cho BK = 1cm

  Trên tia đối của tia CB lấy điểm L sao cho CL = 1cm

  Trên tia đối của tia DC lấy điểm M sao cho MD = 1cm

  Trên tia đối của tia AD lấy điểm N sao cho NA = 1cm

  Chứng minh KLMN là hình vuông

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh
  Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 156)

  a) Cho tam giác đều ABC. Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Chứng minh MNP là tam giác đều

  b) Cho hình vuông ABCD. Gọi M, N, P, Q tương ứng là trung điểm của các cạnh BC, CD, DA, AB. Chứng minh MNPQ là hình vuông (tứ giác đều)

  c) Cho ngũ giác đều ABCD. Gọi M, N, P, Q, R tương ứng là trung điểm của các cạnh BC, CD, EA, AB. Chứng minh MNPQR là ngũ giác đều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1