YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 156 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 8 trang 156 SBT Toán 8 Tập 1

Chứng minh rằng tổng các góc ngoài của một đa giác có số đo bằng 3600.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tổng số đo của góc trong và góc ngoài ở mỗi đỉnh của hình n-giác bằng 1800. Hình n-giác có n đỉnh nên tổng số đo các góc trong và góc ngoài của đa giác bằng n.1800. Mặt khác, ta biết tổng các góc trong của hình n-giác bằng (n – 2).1800

Vậy tổng số đo các góc ngoài của hình n-giác là:

n.1800 – (n – 2).1800

= n.1800 – n.1800 + 2.1800 

= 3600

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 156 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON