ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.3 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 1.3 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1

Cho hình vuông ABCD có AB = 3cm

Trên tia đối của tia BA lấy điểm K sao cho BK = 1cm

Trên tia đối của tia CB lấy điểm L sao cho CL = 1cm

Trên tia đối của tia DC lấy điểm M sao cho MD = 1cm

Trên tia đối của tia AD lấy điểm N sao cho NA = 1cm

Chứng minh KLMN là hình vuông

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Giải sách bài tập Toán 8 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 8

Xét ΔANK và ΔBKL :

AN = BK (gt)

\(\widehat A\) = \(\widehat B\) = 900

AK = BL (vì AB = BC, BK = CL)

Do đó ΔANK = ΔBKL (c.g.c)

=> NK = KL (1)

Xét ΔBKL và ΔCLM:

BK = CL (gt)

\(\widehat B\) = \(\widehat C\) = 900

BL = CM (vì BC = CD, CL = DM)

Do đó: ΔBKL = ΔCLM (c.g.c)

=> KL = LM (2)

Xét ΔCLM và ΔDMN :

CL = DM (gt)

\(\widehat C\) = \(\widehat D\) = 900

CM = DN (vì CD = DA, DM = AN)

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.3 trang 157 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1