YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Bài tập 7 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1

Tìm số đường chéo của hình 8 cạnh, 10 cạnh, 12 cạnh.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Áp dụng công thức \(\frac{{n\left( {n - 3} \right)}}{2}\) 

Đa giác có 8 cạnh, số đường chéo là: \(\frac{{8\left( {8 - 3} \right)}}{2} = 20\) đường chéo;

Đa giác có 10 cạnh, số đường chéo là: \(\frac{{10\left( {10 - 3} \right)}}{2} = 35\) đường chéo;

Đa giác có 12 cạnh, số đường chéo là: \(\frac{{12\left( {12 - 3} \right)}}{2} = 54\) đường chéo.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 15 SBT Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON