RANDOM

Hỏi đáp về Đa giác Đa giác đều - Hình học 8

Nếu các em có những khó khăn nào về bài Hình học 8 Bài 1 Đa giác - Đa giác đều.  các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (29 câu):

 • oops nani Cách đây 3 tháng

  Cho lục giác đều ABCDEF, M là trung điểm của EF, N là trung điểm của BD.

  Chứng minh tam giác AMN đều

  01/01/1970 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Nguyễn Thủy Cách đây 8 tháng
  Ngũ giác đều được chia thành mấy tam giác

  01/01/1970 |    10 Trả lời

  Theo dõi (1)
  10
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thủy Cách đây 8 tháng

  Tìm số đường chéo của đa giác có 5 cạnh

  01/01/1970 |    4 Trả lời

  Theo dõi (0)
  4
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Đoàn Cách đây 8 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quỳnh Cun's Cách đây 11 tháng
  1 hình

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (1)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phạm Juliet Cách đây 1 năm

  Cho tứ giác lồi ABCD. Trên cạnh AB và CD lần lượt lấy các điểm M và N sao cho MB=1/k AB, ND=1/k CD (k khác 0). Tính tỉ số diện tích của tứ giác AMCN và ABCD.

  01/01/1970 |    5 Trả lời

  Theo dõi (0)
  5
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Lưu Cách đây 1 năm

  tính số đo góc ngoài của lục giác đều

  giúp mk nhanh với

  01/01/1970 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cuc trang Cách đây 1 năm

  một đa giác có tổng các góc trong là 180 độ thì đa giác đó có số cạnh là

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Quế Anh Cách đây 1 năm

  Cho hình chóp tam giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 6cm, cạnh bên bằng 5cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình chóp

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • ngọc trang Cách đây 1 năm

  Cho tứ giác ABCD, O là giao điểm của 2 đường chéo, đường thẳng qua O // vs BC cắt AB ở E. Đgt // CD qua O cắt AD ở F. CM: EF // BD.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bi do Cách đây 1 năm

  Cho hình thang ABCD đáy nhỏ CD. Từ D vẽ đgt // vs BC cắt AC tại m. Từ C vẽ đgt // vs AD cắt AB tại F. Qua F vẽ đgt // vs AC cắt BC tại D. CMR:

  a, MP // AB

  b, Gọi I là gđ của BD và CF. CMR: IP // CD

  c, MP, CF, BD đồng quy

  HELP ME1 THANKS CÁC BN TR'C NHA

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Tường Vy Cách đây 1 năm

  Cho tam giác ABC vuông tại A. Trên AB,AC lấy lần lượt các điểm D và E sao cho BD = CE. Gọi M,N,I,K theo thứ tự là trung điểm của BE, CD, DE, BC. Chứng minh MINK là hình vuông.

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Kim Ngan Cách đây 1 năm
  Bài 1.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 157)

  Cho hình vuông ABCD có AB = 3cm

  Trên tia đối của tia BA lấy điểm K sao cho BK = 1cm

  Trên tia đối của tia CB lấy điểm L sao cho CL = 1cm

  Trên tia đối của tia DC lấy điểm M sao cho MD = 1cm

  Trên tia đối của tia AD lấy điểm N sao cho NA = 1cm

  Chứng minh KLMN là hình vuông

   

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trịnh Lan Trinh Cách đây 1 năm
  Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 156)

  a) Cho tam giác đều ABC. Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Chứng minh MNP là tam giác đều

  b) Cho hình vuông ABCD. Gọi M, N, P, Q tương ứng là trung điểm của các cạnh BC, CD, DA, AB. Chứng minh MNPQ là hình vuông (tứ giác đều)

  c) Cho ngũ giác đều ABCD. Gọi M, N, P, Q, R tương ứng là trung điểm của các cạnh BC, CD, EA, AB. Chứng minh MNPQR là ngũ giác đều

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thanh Cách đây 1 năm
  Bài 11 (Sách bài tập - trang 156)

  Một đa giác đều có tổng số đo tất cả các góc ngoài và một góc trong của đa giác ấy bằng \(468^0\). Hỏi đa giác đều đó có mấy cạnh ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Đan Nguyên Cách đây 1 năm
  Bài 10 (Sách bài tập - trang 156)

  Một đa giác (lồi) có nhiều nhất bao nhiêu góc nhọn ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thủy tiên Cách đây 1 năm
  Bài 9 (Sách bài tập - trang 156)

  Đa giác nào có tổng số đo các góc (trong) bằng tổng số đo các góc ngoài ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Gia Bảo Cách đây 1 năm
  Bài 8 (Sách bài tập - trang 156)

  Chứng minh rằng tổng các góc ngoài của một đa giác (lồi) có số đo là \(360^0\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tieu Dong Cách đây 1 năm
  Bài 7 (Sách bài tập - trang 156)

  Tìm số đường chéo của hình 8 cạnh, 10 cạnh, 12 cạnh ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Minh Tuấn Cách đây 1 năm
  Bài 6 (Sách bài tập - trang 156)

  a) Vẽ hình và tính số đường chéo của ngũ giác, lục giác

  b) Chứng minh rằng hình - n giác có tất cả \(\dfrac{n\left(n-3\right)}{2}\) đường chéo

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thị Thúy Cách đây 1 năm
  Bài 5 (Sách bài tập - trang 156)

  Tính số đo góc của hình 8 cạnh đều, 10 cạnh đều, 12 cạnh đều ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thùy Trang Cách đây 1 năm
  Bài 4 (Sách bài tập - trang 156)

  Chứng minh rằng số đo góc của hình n - giác đều là \(\dfrac{\left(n-2\right).180^0}{n}\)

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thu Hang Cách đây 2 năm
  Bài 3 (Sách bài tập - trang 155)

  Em hãy kể tên một số đa giác đều mà em biết ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Thanh Thảo Cách đây 1 năm
  Bài 2 (Sách bài tập - trang 155)

  Hãy vẽ một số đa giác lồi mà các đỉnh là một số điểm trong các điểm đã cho ở hình dưới :

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dell dell Cách đây 1 năm
  Bài 1 (Sách bài tập - trang 155)

  Trong hình dưới đây (h.180), hình nào là đa giác lồi ? Vì sao ?

  01/01/1970 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)