YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 156 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 4 trang 156 SBT Toán 8 Tập 1

Chứng minh rằng số đo của một hình n-giác đều là \(\frac{{\left( {n - 2} \right){{.180}^0}}}{n}\)

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Vẽ một n-giác lồi, kẻ các đường chéo xuất phát từ một đỉnh của n-giác lồi thì chia đa giác đó thành (n - 2) tam giác.

Tổng các góc của n-giác lồi bằng tổng các góc của (n - 2) tam giác bằng (n - 2).1800

Hình n-gíác đều có n góc bằng nhau nên số đo mỗi góc bằng:

\(\frac{{\left( {n - 2} \right){{.180}^0}}}{n}\)

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 156 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON