ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.1 trang 156 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 1.1 trang 156 SBT Toán 8 Tập 1

Mỗi câu sau đây đúng hay sai ?

a. Tam giác và tứ giác không phải là đa giác

b. Hình gồm n đoạn thẳng đôi một có một điểm chung được gọi là đa giác (với n là số tự nhiên lớn hơn 2)

c. Hình gồm n đoạn thẳng (n là số tự nhiên lớn hơn 2) trong đó bất kì hai đoạn thẳng nào có một điểm chung cũng không cùng nằm trên một đường thẳng được gọi là đa giác.

d. Hình tạo bởi nhiều hình tam giác được gọi là đa giác

e. Đa giác luôn nằm trong nửa mặt phẳng cho trước được gọi là đa giác lồi

f. Đa giác luôn nằm trong nửa mặt phẳng có bờ là một đường thẳng chứa một cạnh của nó được gọi là đa giác lồi

g. Hình gồm hai đa giác lồi cho trước là một đa giác lồi.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu đúng: c

Câu sai: a, b, d, e, f, g

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.1 trang 156 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Nhi

  Đề : Tồn tại hay không một đa giác mà số đường chéo của nó bằng số cạnh?

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Trà Long

   công thức tính sô đường chéo là sao vây mọi nguoi, bạn nao biết chỉ mình với, minh cần công thức tính số đường chéo của đa giác để làm bai tập

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nhat nheo

  Chứng minh

  bởi Nhat nheo 25/07/2018

  Ban nao giải được bài nay thi giúp mình với nhé

  Chứng minh rằng sồ đo của hình n- giác đều là (n-2)180 độ/n

  Theo dõi (0) 2 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1