ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Toán 8 Bài 1 Đa giác - Đa giác đều

Bài tập trắc nghiệm Hình học 8 Bài 1 về Đa giác - Đa giác đều online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. 40
  • B. 28
  • C. 20
  • D. 16
  • A. 9000
  • B. 5400
  • C. 10800
  • D. 1080
   
   
  • A. \({\left( {n - 1} \right){{.180}^0}}\)
  • B. \({\left( {n - 2} \right){{.180}^0}}\)
  • C. \(\frac{{\left( {n - 2} \right){{.180}^0}}}{2}\)
  • D. \(\frac{{\left( {n - 2} \right){{.180}^0}}}{n}\)
  • A. 9
  • B. 10
  • C. 7
  • D. 8
  • A. 7
  • B. 8
  • C. 5
  • D. 10
 • Câu 6:

  Một đa giác có số đường chéo là 54 thì số cạnh là

  • A. 9
  • B. 10
  • C. 5
  • D. 12
 • Câu 7:

  Chọn câu đúng: Cho các hình: Hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông, tam giác cân, tam giác đều.

  Có bao nhiêu đa giác đều trong các hình kể trên 

   

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4
 • Câu 8:

  Cho ABCDEF là hình lục giác đều. Chọn câu sai

  • A. ABCDEF có một tâm đối xứng 
  • B. Mỗi góc trong của nó là 1200
  • C. Tổng các góc trong của nó là 7200
  • D. Mỗi góc trong của nó là 1500
 • Câu 9:

  Số đo mỗi góc trong và ngoài của ngũ giác đều là 

  • A. 750; 1500
  • B. 1080; 720
  • C. 1000; 800
  • D. 1100; 700
 • Câu 10:

  Một đa giác đều có tổng số đo tất cả các góc ngoài và một góc trong của đa giác là 4680. Hỏi đa giác đều đó có mấy cạnh

  • A. 5
  • B. 4
  • C. 6
  • D. 3
 

 

YOMEDIA
1=>1