YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 155 SBT Toán 8 Tập 1

Giải bài 1 tr 155 sách BT Toán lớp 8 Tập 1

Trong các hình dưới đây (h.180), hình nào là đa giác lồi? Vì sao? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Định nghĩa: Đa giác lồi là đa giác luôn nằm trong một nửa mặt phẳng mà bờ là đường thẳng chứa bất kì cạnh nào của đa giác đó.

Lời giải chi tiết

Các hình c,e,g là các đa giác lồi vì các cạnh của đa giác luôm nằm trên một nửa mặt phẳng với bờ chứa bất kì cạnh nào của đa giác.

Các hình a,b,d không phải là đa giác lồi vì các cạnh của đa giác nằm trên hai nửa mặt phẳng với bờ là đường thẳng chứa cạnh của đa giác.

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 155 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Trịnh Lan Trinh
  Bài 1.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 156)

  a) Cho tam giác đều ABC. Gọi M, N, P tương ứng là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Chứng minh MNP là tam giác đều

  b) Cho hình vuông ABCD. Gọi M, N, P, Q tương ứng là trung điểm của các cạnh BC, CD, DA, AB. Chứng minh MNPQ là hình vuông (tứ giác đều)

  c) Cho ngũ giác đều ABCD. Gọi M, N, P, Q, R tương ứng là trung điểm của các cạnh BC, CD, EA, AB. Chứng minh MNPQR là ngũ giác đều

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh
  Bài 11 (Sách bài tập - trang 156)

  Một đa giác đều có tổng số đo tất cả các góc ngoài và một góc trong của đa giác ấy bằng \(468^0\). Hỏi đa giác đều đó có mấy cạnh ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF