YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 11 trang 156 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 11 trang 156 SBT Toán 8 Tập 1

Một đa giác đều có tổng số đo tất cả các góc ngoài và một góc trong của đa giác đó bằng 4680. Hỏi đa giác đều đó có mấy cạnh?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tổng số đo các góc ngoài của đa giác bằng 3600

Số đo một góc trong của đa giác đều là 4680 – 3600 = 1080

Gọi n là số cạnh của đa giác đều. Ta có số đo mỗi góc của đa giác đều bằng \(\frac{{n\left( {n - 2} \right){{.180}^0}}}{n}\)

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 156 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON