YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 156 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 5 trang 156 SBT Toán 8 Tập 1

Tính số đo của hình 8 cạnh đều, 10 cạnh đều, 12 cạnh đều.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Công thức tính số đo mỗi góc của đa giác đều có n cạnh: \(\frac{{\left( {n - 2} \right){{.180}^0}}}{n}\)

- Đa giác đều 8 cạnh => n = 8, số đo mỗi góc là: \(\frac{{\left( {8 - 2} \right){{.180}^0}}}{8} = {135^0}\)

- Đa giác đều 10 cạnh => n = 10, số đo mỗi góc là: \(\frac{{\left( {10 - 2} \right){{.180}^0}}}{10} = {144^0}\)

- Đa giác đều 12 cạnh => n = 12, số đo mỗi góc là: \(\frac{{\left( {12 - 2} \right){{.180}^0}}}{12} = {150^0}\)

 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 156 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON