Bài tập 49 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 49 tr 84 sách GK Toán 8 Tập 2

Ở hình 51, tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH

a) Trong hình vẽ có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng?.

b) Cho biết: AB = 12,45 cm, AC = 20,50cm. Tính độ dài các đoạn BC, AH, BH và CH.

Hình 51 bài 49 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

∆ABC ∽ ∆HBA vì  =  = 900  , chung

∆ABC ∽ ∆HAC vì   =  = 900 chung

Câu b:

∆ABC vuông tại A => BC2 = AB2 + AC2

⇒  BC2 = 12,452 + 20,502 = 575,2525

⇒ BC= √575,2525 ≈ 24 cm

 ∆ABC ∽ ∆HBA

⇒   =  => HB =  ≈  ≈ 6,5 cm

⇒  CH = BC - BH = 24 - 6,5 ≈ 17,5 cm.

Mặt khác:  =  = 

⇒ AH = 10,6 cm

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 49 trang 84 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Cho tam giác ABC vuông ở A, AB=6cm, AC = 8cm, đường cao AH, đường phân giác BD. Tính độ dài các đoạn AD, DC lần lượt là:

  • A. 6 cm; 4 cm
  • B. 2 cm; 5 cm
  • C. 5 cm; 3 cm
  • D. 3 cm; 5 cm
 • na na

  Bài 47 (Sách bài tập - tập 2 - trang 95)

  Trên hình 33 hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các cặp tam giác đồng dạng theo thứ tự các đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú
  Bài 46 (Sách bài tập - tập 2 - trang 95)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 4cm, BC = 6 cm. Kẻ tia Cx vuông góc với BC (Tia Cx và điểm A khác phía so với đường thẳng BC). Lấy trên tia Cx điểm D sao cho BD = 9cm (h.32). 

  Chứng minh rằng : BD // AC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn