YOMEDIA

Bài tập 49 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 49 tr 84 sách GK Toán 8 Tập 2

Ở hình 51, tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH

a) Trong hình vẽ có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng?.

b) Cho biết: AB = 12,45 cm, AC = 20,50cm. Tính độ dài các đoạn BC, AH, BH và CH.

Hình 51 bài 49 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

∆ABC ∽ ∆HBA vì  =  = 900  , chung

∆ABC ∽ ∆HAC vì   =  = 900 chung

Câu b:

∆ABC vuông tại A => BC2 = AB2 + AC2

⇒  BC2 = 12,452 + 20,502 = 575,2525

⇒ BC= √575,2525 ≈ 24 cm

 ∆ABC ∽ ∆HBA

⇒   =  => HB =  ≈  ≈ 6,5 cm

⇒  CH = BC - BH = 24 - 6,5 ≈ 17,5 cm.

Mặt khác:  =  = 

⇒ AH = 10,6 cm

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Thu Hang

  1. Cho tam giác ABC vuông tại A, AH ⊥ BC . CMR:

  a) AB^2= BH . BC và AC^2 = CH . BC

  b) AB . AC = AH . BC

  Áp dụng câu b cho biết AB = 12,45 cm, AC= 20,50 cm. Tính BC, AH, BH,CH

  c) AH^2 = BH . CH

  Áp dụng cho biết BH =25 cm, CH = 36 cm. Tính Chu vi, diện tích tam giác ABC

  d) 1/AH^2 = 1/ AB^2 + 1/AC^2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ


  Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH, biết AH=12cm, HB=16cm.Tính chu vi tam giác ABC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH .Cho biết AB=15cm, AH=12cm
  a) Chứng minh tam giác AHB ~ tam giác CHA
  b) Tính độ dài đoạn thẳng HB;HC;AC .
  c) Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE=5cm ;trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF=4cm. Chứng minh tam giác CE F vuông.
  d) Chứng minh :CE.CA=CF

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  Cho tam giác ABC vuông tại B. đường cao BH cắt phân giác AD tại I (H\(\in\)AC, D\(\in\)BC)

  a. Cm: \(\Delta ABC\sim AHB\)

  b. Cm: IB.AH=IH.AB

  c. Cho AB=3cm, BC=4cm .Tính AC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Giusp vs ạ!

  Cho hình bình hành ABCD( AB>BC), điểm M thuộc AB. Đường thẳng DM cắt AC tại K, cắt BC ở N.

  a) CMR: tg ADK ~ tg CNK

  b) CMR: KM/KD=KA/KC. Từ đó CMR: KD^2 = KM.KN

  c) Cho AB=10cm,AD=9cm,AM=6cm. Tính CN và tỉ số diện tích tam giác KCD và tam giác KAM

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Bài 8.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 96)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, chân H của đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn có độ dài 4cm và 9 cm

  Gọi D và E là hình chiếu của H trên AB và AC

  a) Tính độ dài DE

  b) Các đường thẳng vuông góc với DE tại D và E cắt BC theo thứ tự tại M và N. Chứng minh M là trung điểm của  BF, N là trung điểm của CH

  c) Tính diện tích tứ giác DENM

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA