YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 49 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 49 tr 84 sách GK Toán 8 Tập 2

Ở hình 51, tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH

a) Trong hình vẽ có bao nhiêu cặp tam giác đồng dạng?.

b) Cho biết: AB = 12,45 cm, AC = 20,50cm. Tính độ dài các đoạn BC, AH, BH và CH.

Hình 51 bài 49 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

∆ABC ∽ ∆HBA vì  =  = 900  , chung

∆ABC ∽ ∆HAC vì   =  = 900 chung

Câu b:

∆ABC vuông tại A => BC2 = AB2 + AC2

⇒  BC2 = 12,452 + 20,502 = 575,2525

⇒ BC= √575,2525 ≈ 24 cm

 ∆ABC ∽ ∆HBA

⇒   =  => HB =  ≈  ≈ 6,5 cm

⇒  CH = BC - BH = 24 - 6,5 ≈ 17,5 cm.

Mặt khác:  =  = 

⇒ AH = 10,6 cm

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 49 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON