YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 52 trang 85 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 52 tr 85 sách GK Toán 8 Tập 2

Cho một tam giác vuông, trong đó có cạnh huyền dài 20cm và một cạnh góc vuông dài 12cm. Tính độ dài hình chiếu cạnh góc vuông kia trên cạnh huyền.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

∆ABC vuông tại A có đường cao AH, BC = 20cm, AB = 12cm. Ta tính HC, ∆ABC ∽ ∆CBA vì

Góc B chung,  =  = 900

⇒  ⇒  AB= HB.CB

⇒ BH =  = 7,2 (cm)

⇒ CH = BC - BH = 20 - 7,2 = 12,8

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 52 trang 85 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON