RANDOM
VIDEO

Bài tập 51 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 51 tr 84 sách GK Toán 8 Tập 2

Chân đường cao AH của tam giác vuông ABC chia cạnh huyền BC thành hai đoạn có độ dài 25cm và 36cm. Tính chu vi và diện tích của tam giác vuông đó(h.53)

Hướng dẫn: Trước tiên tìm cách AH từ các tam giác vuông đồng dạng, sau đó tính các cạnh của tam giác ABC.

Hình 53 bài 51 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2

RANDOM

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

∆AHB ∽ ∆CHA vì  = 900,

 ⇒  AH= CH.BH = 25.36

⇒ AH= 900 ⇒ AH = 300

Vậy  =  AH.BC = .30.(25 + 26) = 915 cm2

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 51 trang 84 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Thu Hang

  1. Cho tam giác ABC vuông tại A, AH ⊥ BC . CMR:

  a) AB^2= BH . BC và AC^2 = CH . BC

  b) AB . AC = AH . BC

  Áp dụng câu b cho biết AB = 12,45 cm, AC= 20,50 cm. Tính BC, AH, BH,CH

  c) AH^2 = BH . CH

  Áp dụng cho biết BH =25 cm, CH = 36 cm. Tính Chu vi, diện tích tam giác ABC

  d) 1/AH^2 = 1/ AB^2 + 1/AC^2

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Hy Vũ


  Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH, biết AH=12cm, HB=16cm.Tính chu vi tam giác ABC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy

  Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH .Cho biết AB=15cm, AH=12cm
  a) Chứng minh tam giác AHB ~ tam giác CHA
  b) Tính độ dài đoạn thẳng HB;HC;AC .
  c) Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE=5cm ;trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF=4cm. Chứng minh tam giác CE F vuông.
  d) Chứng minh :CE.CA=CF

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly

  Cho tam giác ABC vuông tại B. đường cao BH cắt phân giác AD tại I (H\(\in\)AC, D\(\in\)BC)

  a. Cm: \(\Delta ABC\sim AHB\)

  b. Cm: IB.AH=IH.AB

  c. Cho AB=3cm, BC=4cm .Tính AC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Giusp vs ạ!

  Cho hình bình hành ABCD( AB>BC), điểm M thuộc AB. Đường thẳng DM cắt AC tại K, cắt BC ở N.

  a) CMR: tg ADK ~ tg CNK

  b) CMR: KM/KD=KA/KC. Từ đó CMR: KD^2 = KM.KN

  c) Cho AB=10cm,AD=9cm,AM=6cm. Tính CN và tỉ số diện tích tam giác KCD và tam giác KAM

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Vân

  Bài 8.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 96)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, chân H của đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn có độ dài 4cm và 9 cm

  Gọi D và E là hình chiếu của H trên AB và AC

  a) Tính độ dài DE

  b) Các đường thẳng vuông góc với DE tại D và E cắt BC theo thứ tự tại M và N. Chứng minh M là trung điểm của  BF, N là trung điểm của CH

  c) Tính diện tích tứ giác DENM

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu thủy

  Bài 8.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 96)

  Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH = n = 10,85cm và cạnh AB = m = 12,5cm. Hãy tính độ dài các cạnh còn lại của tam giác (chính xác đến hai chữ số thập phân)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Ngọc Sơn
  Bài 8.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 96)

  Cho góc nhọn xOy. Trên tia Ox lấy một điểm A sao cho OA = 8,65cm. Trên tia Oy lấy một điểm B sao cho OB = 15,45 cm. Vẽ AE vuông góc với Oy, BF vuông góc với Ox. Biết độ dài đoạn thẳng BF = 10,25 cm

  Độ dài của đoạn thẳng AE (lấy chính xác đến hai chữ số thập phân) là :

  (A) 13,04cm                                          (B) 18,31cm

  (C) 5,74cm                                            (D) 5,73cm

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • bach hao

  Bài 50 (Sách bài tập - tập 2 - trang 96)

  Tam giác vuông ABC (\(\widehat{A}=90^0\)) có đường cao AH và trung tuyến AM (h.36).

  Tính diện tích tam giác AMH, biết BH = 4cm, CH = 9cm ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Đan Nguyên

  Bài 49 (Sách bài tập - tập 2 - trang 96)

  Đường cao của một tam giác vuông xuất phát từ đỉnh góc vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài là 9cm và 16 cm.

  Tính độ dài các cạnh của tam giác vuông đó (h.35) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Rừng
  Bài 48 (Sách bài tập - tập 2 - trang 95)

  Cho tam giác ABC (\(\widehat{A}=90^0\)) có đường cao AH (h.34). 

  Chứng minh rằng : \(AH^2=BH.CH\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • na na

  Bài 47 (Sách bài tập - tập 2 - trang 95)

  Trên hình 33 hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các cặp tam giác đồng dạng theo thứ tự các đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Quang Minh Tú
  Bài 46 (Sách bài tập - tập 2 - trang 95)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 4cm, BC = 6 cm. Kẻ tia Cx vuông góc với BC (Tia Cx và điểm A khác phía so với đường thẳng BC). Lấy trên tia Cx điểm D sao cho BD = 9cm (h.32). 

  Chứng minh rằng : BD // AC

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Gia Bảo

  Bài 45 (Sách bài tập - tập 2 - trang 95)

  Cho hình thang vuông ABCD ( \(\widehat{A}=\widehat{D}=90^0\)), AB = 6cm, CD = 12cm, AD = 17cm. Trên canh AD, đặt đoạn thắng AE = 8cm (h.31).

  Chứng minh :

                                           \(\widehat{BEC}=90^0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  Bài 44 (Sách bài tập - tập 2 - trang 95)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, AC = 9cm, BC = 24cm. Đường trung trực của BC cắt đường thẳng AC tại D, cắt BC tại M (h.30).

  Tính độ dài của đoạn thẳng CD ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1