ADMICRO

Hỏi đáp về Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông - Hình học 8

Nếu các em có gặp khó khăn nào về bài Hình học 8 Chương 3 Bài 8 Trường hợp đồng dạng của tam giác vuôngcác em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ADSENSE

Danh sách hỏi đáp (42 câu):

 • cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AD, gọi K là trung điểm AD. Gọi I là hình chiếu của D trên CK . CMR: góc AIB=90 độ

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm, AC=8cm. Đường cao AH và phân giác BD cắt nhau tại I.

  a, Tính AD, DC?

  b, Chứng minh: tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA.

  c, Chứng minh: AB^2= BH.BC.

  d, Chứng minh: tam giác ABI đồng dạng với tam giác CBD.

  e, Chứng minh: IH/IA=AD/DC

  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC vuông tại A (AC > AB ) , đường cao AH . Biết BC= 5 cm , BC= 0.125 cm , M là trung điểm BC , đường trung trực BC cắt AC tại D. 

  a) Tính AB , AH .

  b) Tính tỉ số diện tích của tam giác DMC và tam giác ABC

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác MNP vuông tại M, đường cao MH . Gọi D, E lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ H xuống MN và MP.

  a) CM tứ giác MDHE là hình chữ nhật

  b) Gọi A là trung điểm của HP chứng minh tam giác DEA vuông

  c) Tam giác MNP cần có thêm điều kiện  gì để DE=2EA

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC vuông tại A , BC=2AB=2a . Ở ngoài tam giác ABC , vẽ hình vuông BCDE , tam giác đều ABF và tam giác đều ACG . 

  a) Tính góc B , góc C , cạnh AB và diện tích tam giác ABC .

  b) Chứng minh : FA vuông góc DE . Tính diện tích tam giác FAG , diện tích tam giác FBE .

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC cân,  đường cao AH,  I là trung điểm AH, N là trung điểm AB, E là giao điểm của CI và HN Chứng minh:            a)   AE song song HC    , b) AEBH  là hình bình hành c) F là điểm đối xứng với E qua A chúnng minh B, I, F thẳng hàng.          

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC vuông tại A.Điểm D thuộc cạnh BC.Kẻ DM vuông góc AB,kẻ DN vuông góc AC;AH vuông góc BC

      a,Chứng minh:AD=MN

      b,Tính góc MHN

      c,Điểm D ở vị trí nào trên BC thì MN có độ dài nhỏ nhất?

   

   

  Theo dõi (1)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC cân tại A, AM là đường trung tuyến. Gọi D là trung điểm của AC. Lấy N đối xứng với M qua D.

  a, Tứ giác AMCN là hình gì ? Chứng minh ?

  b, Chứng minh tứ giác ABMN là hình bình hành ?

  c, Biết AB = 5cm, BC = 6cm. Tính diện tích tứ giác AMCN.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3cm, AC = 4cm. Gọi M là trung điểm BC, qua M vẽ MD vuông góc với AB và ME vuông góc với AC (D ∈ AB, E ∈ AC)

  a, Tứ giác ADME là hình gì ? Vì sao ?

  b, Tính diện tích tam giác ABC và diện tích tứ giác ADME

  c, Gọi F là điểm đối xứng của M qua E, đường thẳng BE cắt FC tại K. Chứng minh: FC = 3 . FK

   

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tam giác ABC có AB=8cm, AC=15cm, BC=17cm, đương cao AH. Tính độ dài AH

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giac ABC
  co AB=6cm ; AC=4cm, tren canh AB lay diem D , tren canh AC lay diem E sao cho AD= 2cm ; AE = 3cm
  a) Chung minh tam giac ADE dong giang vs tam giac ACB
  b) biet tam giac co dien tich la S , tinh die tich tam giac ADE

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác nhọn ABC ( góc A < 90° ) kẻ BD vuông góc với AC tại F , CE vuông góc với AB tại E , BD cắt CE tại H . chứng minh ;

  a) tam giác AEC đồng dạng với tam giác ADB , từ đó suy ra AE.AB=AD.AC

  b) tam giác DHC đồng dạng với tam giác EHB

  c) AH cắt BC tại F . cm tam giác AFC đồng dạng với tam giác BDC

  d) BE.BA+CD.CA= BC bình

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm, AC=8cm. Vẽ đường cao AH.

  a) Tính BC.

  b) Chứng minh AB2= BH.BC

  c) Vẽ phân giác AD của góc A ( D\(\in\) BC). Chứng minh H nằm giữa B và D.

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết BH=4cm, CH=9cm. Gọi I và K lần lượt là hình chiếu của H lên AB và AC

  a. Chứng minh tứ giác AIHK là hình chữ nhật

  b. Cm tam giác AKI đồng dạng với tam giác ABC

  c. Tính diện tích của tam giác ABC

  Help me

  Làm phần c cho mình nhé

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác nhọn ABC, các đường cao BD, CE cắt nhau tại H. C/m: BC2 = BH . BD + CH . CE

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=30cm, AC=40cm. Kẻ AH vuông góc BC (H∈∈BC).

  a) CM: ΔABC∼ΔHBAΔABC∼ΔHBA

  b) Từ H kẻ HD⊥⊥ AB, HE⊥AC⊥AC (DAB, E AC)

  AH2= AD.AB và AH2=AE.AC

  c) Tính diện tích ΔΔAED?

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • cho tam giác ABC có 3 góc nhọn , hai đường cao BE , CF cắt nhau tại H.

  a)C/M: AH vuông góc với BC

  b) Chứng tỏ AE.AC=AF.AB

  C) C/M tam giác AEF đồng dạng với tam giác ABC

  d) C/M: tam giác AEF đồng dạng với tam giác CED từ đó suy ra tia EH là pg của góc EFD

  mk cần gấp các bn giúp mk nhé

  các bn giải như một bài giải đầy đủ hộ mk nhé

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC vuông tại A có AB=6cm,AC=8cm,đường cao AH,tia phân giác của góc A cắt BC tại D

  a)Tính độ dài đoạn thẳng BC và CD?

  b)Tính chiều cao AH của tam giác ABC

  c)Lấy điểm E sao cho tứ giác ADCE là hình bình hành.Kẻ EM vuông góc với AC(M thuộc AC), AN vuông góc với CE(N thuộc tia CE)

  Chứng minh tam giác HAC đồng dạng với tam giác MEA và CD.CH+CE.CN=AC^2

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • 1. Cho tam giác ABC vuông tại A, AH ⊥ BC . CMR:

  a) AB^2= BH . BC và AC^2 = CH . BC

  b) AB . AC = AH . BC

  Áp dụng câu b cho biết AB = 12,45 cm, AC= 20,50 cm. Tính BC, AH, BH,CH

  c) AH^2 = BH . CH

  Áp dụng cho biết BH =25 cm, CH = 36 cm. Tính Chu vi, diện tích tam giác ABC

  d) 1/AH^2 = 1/ AB^2 + 1/AC^2

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 • Cho tam giác ABC vuông tại A. Đường cao AH, biết AH=12cm, HB=16cm.Tính chu vi tam giác ABC

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH .Cho biết AB=15cm, AH=12cm
  a) Chứng minh tam giác AHB ~ tam giác CHA
  b) Tính độ dài đoạn thẳng HB;HC;AC .
  c) Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho CE=5cm ;trên cạnh BC lấy điểm F sao cho CF=4cm. Chứng minh tam giác CE F vuông.
  d) Chứng minh :CE.CA=CF

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Cho tam giác ABC vuông tại B. đường cao BH cắt phân giác AD tại I (H\(\in\)AC, D\(\in\)BC)

  a. Cm: \(\Delta ABC\sim AHB\)

  b. Cm: IB.AH=IH.AB

  c. Cho AB=3cm, BC=4cm .Tính AC

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Giusp vs ạ!

  Cho hình bình hành ABCD( AB>BC), điểm M thuộc AB. Đường thẳng DM cắt AC tại K, cắt BC ở N.

  a) CMR: tg ADK ~ tg CNK

  b) CMR: KM/KD=KA/KC. Từ đó CMR: KD^2 = KM.KN

  c) Cho AB=10cm,AD=9cm,AM=6cm. Tính CN và tỉ số diện tích tam giác KCD và tam giác KAM

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 8.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 96)

  Cho tam giác ABC vuông tại A, chân H của đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn có độ dài 4cm và 9 cm

  Gọi D và E là hình chiếu của H trên AB và AC

  a) Tính độ dài DE

  b) Các đường thẳng vuông góc với DE tại D và E cắt BC theo thứ tự tại M và N. Chứng minh M là trung điểm của  BF, N là trung điểm của CH

  c) Tính diện tích tứ giác DENM

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bài 8.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 96)

  Tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH = n = 10,85cm và cạnh AB = m = 12,5cm. Hãy tính độ dài các cạnh còn lại của tam giác (chính xác đến hai chữ số thập phân)

  Theo dõi (0)
  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

VALUEIMP